Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Aardgaswoningen in de pijplijn

Hoeveel nieuwbouw aardgaswoningen zitten er nog in de pijplijn? Die vraag speelt bij het Rijk, het Klimaatakkoord en bij de partners van het Lente-akkoord. Afgelopen week zijn er drie studies verschenen met de eerste inschattingen van nog te verwachten aantallen nieuwbouwwoningen met een aardgas aansluiting.

LenteAkkoord 7 mei 2018

De meest concrete getallen zijn te vinden in de Notitie

Cijfers van woningen met een gasaansluiting

van Bouwtrend in opdracht van Bouwend Nederland. Per april 2018 zijn er naar schatting 110.000 nieuwbouwwoningen in de fase ontwerp, vergunning/verkoop en in aanbouw. Van deze 110.000 woningen heeft gemiddeld 45% nog een gasaansluiting. Het percentage neemt rap af: van de woningen in uitvoering heeft 58% nog een gasaansluiting. Van de woningen in de verkoop/vergunningfase heeft 42% nog een gasaansluiting. Van de woningen in de ontwerpfase heeft 35% nog een gasaansluiting. Volgens Bouwtrend neemt het percentage elk half jaar met 10% af.

klik op de tabel om uit te vergroten

Appartementen maken minder gebruik van HR-ketels als hoofdverwarming. Wel komt uit dit onderzoek naar voren dat er soms gebruik wordt gemaakt van een gasaansluiting voor bijverwarming (voor extra koude perioden) en/of warmtapwater. Dit geldt bijvoorbeeld voor hybride warmtepompen of voor collectieve warmtepompen met een HR-ketel voor bijstook. Het gasverbruik is in sommige woningen slechts enkele m3 aardgas per jaar.

De overige twee rapporten betreffen de

Nulmeting van RIGO

en de

Staat van de Volkshuisvesting 2018

, pagina 35-45, met o.a. het RIGO rapport als bron. Voor een goede samenvatting hiervan verwijzen we naar

een artikel van Binnenlands Bestuur

.

Artikel delen