nieuws

Aanpak tegen georganiseerde criminaliteit nog onvoldoende

01-11-2019

bron: VNG

De plannen van minister Grapperhaus voor een breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit komen nog onvoldoende tegemoet aan de zorgen van gemeenten. Zo ontbreekt het nog aan structurele, extra capaciteit: de plannen geven slechts de contouren van een landelijk team.

Dat schrijven de Regioburgemeesters en de VNG in een deze week aan minister Grapperhaus (JenV) verzonden brief.

Landelijk team

De plannen geven geen beeld hoeveel formatie (bij politie, OM, belastingdienst, FIOD) gepaard moet gaan bij het inrichten van een landelijk team. De investeringen zijn noodzakelijk om de huidige spiraal in de drugseconomie te doorbreken. De tijd dringt.

Schaarse capaciteit

De beschikbare capaciteit en kennis om het team gevuld te krijgen is bovendien schaars. Het onttrekken van capaciteit uit bestaande eenheden leidt tot onhoudbare situaties die direct impact hebben op de lokale veiligheid. Een landelijk team moet in verbinding staan met de lokale en regionale aanpak: ook hierover zien we nog onvoldoende terug in de plannen.

Nog geen afstemming

Het breed offensief dat minister Grapperhaus voor ogen staat omvat ook een nieuwe vorm van wijkaanpak en preventie. Maar hierover heeft nog geen afstemming plaatsgevonden met het lokaal bestuur. Ook de betrokkenheid van andere departementen (VWS, BZK , SZW) is hierbij nodig.

Maak Ondermijninsfonds structureel

In onze brief aan de minister pleiten we er ook voor om het Ondermijningsfonds structureel te maken. De regionale versterking die is ingezet vanuit het fonds, is niet geborgd en stopt mogelijk aan het eind van deze kabinetsperiode.

Meer informatie

Hieronder de brief van het Bureau Regioburgemeester en de VNG.

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Gemeentelijke aanpak ondermijning

Deze training geeft u een inkijk in het brede perspectief waarbinnen ondermijning gezien moet worden. Is de gemeente klaar om ondermijning aan te pakken en worden alle beschikbare instrumenten benut?

→ Lees meer

Handhaving Omgevingsrecht

→ Lees meer

Cursus Update Handhaving omgevingsrecht

In deze cursus wordt een update gegeven van de jurisprudentie en praktische toepassing van de handhaving omgevingsrecht.

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in