Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

92 procent van LinkedIn vindt invoering Omgevingswet op 1 januari 2024 niet verantwoord

Hierbij de uitslag van de mini-enquête onder gebruikers van dit platform over de vraag of invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 verantwoord is. De uitslag is vrij overtuigend: ja 8% nee 92%

10 november 2023

Opinie

Opinie

Ook met een kleine correctie vanwege mensen die niet werkzaam zijn in het omgevingsrecht wordt die uitslag niet anders (de voorstanders zakken van 8,1 naar 7,9%). Een korte duiding van deze uitslag. Er zijn 351 geldige stemmen uitgebracht. Daarvan zeiden 28 mensen in het werkveld 'ja' en 323 mensen 'nee'. De respondenten zijn op allerlei gebieden werkzaam: vergunningverleners bij gemeenten en omgevingsdiensten, advocaten omgevingsrecht, juristen bij rechterlijke instanties en rechters, universitair medewerkers, milieuadviseurs, planologen, juristen en beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening bij gemeenten, bouwinspecteurs, bodemspecialisten, mensen bij adviesbureaus zoals Rho of BügelHajema en nog veel meer vakgebieden in het ruimtelijk domein. Dank aan iedereen die de moeite heeft genomen om een stem uit te brengen.

Van de ja-stemmers is een relatief groot deel (29%) werkzaam als programmamanager/projectleider Omgevingswet bij een gemeente of andere overheidsinstantie zoals een waterschap. Verder is een relatief groot aandeel (21%) anderszins werkzaam bij de gemeente en 10% werkzaam bij omgevingsdiensten. Verder zit nog een enkeling uit de advocatuur, rechterlijke macht, de VNG en het ministerie van BZK in het ja-kamp.

Onder de nee-stemmers is het aandeel mensen dat hun brood verdient dankzij de Ow aanzienlijk kleiner. Het aandeel projectleiders/implementatiecoaches ligt op 3%. Vooral bij gemeenten zitten een hoop mensen die de invoering over een paar weken niet verantwoord vinden (56%). Bij de omgevingsdiensten is dat 4%, maar in absolute aantallen uiteraard veel meer dan de 10% voorstanders. Verder zitten in de advocatuur (3%) en met name bij commerciële bureaus die zich bezighouden met bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen (11%) een relatief groot aantal mensen in het nee-kamp. Bij provincies blijft de teller op 2,5% steken. Vanuit de rechterlijke macht blijft ook aan deze zijde het bij een enkeling. Verder zitten er ook nog enkele mensen tussen die werkzaam zijn in niches van het omgevingsrecht zoals Rijkswaterstaat, de Gasunie en Prorail.

De minister heeft afgelopen dinsdag met de koepels gesproken en het is nu wachten op de Kamerbrief, die ongetwijfeld snel zal volgen. De minister heeft gesproken met de bestuurders van de koepels. Mensen die het DSO waarschijnlijk nog nooit van dichtbij hebben gezien, laat staan ermee gewerkt. Wat hun antwoord is geweest op de vraag of invoering van de Ow over 7 weken verantwoord is laat zich raden, maar de werkvloer zou minister De Jonge een ander antwoord hebben geven.

Bekijk het bericht op LinkedIn.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.