Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

6 miljoen voor bescherming wadvogels

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt € 6 miljoen beschikbaar voor de tweede fase van het programma ‘Wij&Wadvogels’, een programma onder leiding van de Vogelbescherming in samenwerking met verschillende andere natuurorganisaties. Het programma heeft als doel om te werken aan herstel van de wadvogelpopulaties.

Rijksoverheid 22 december 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Het Waddengebied is het grootste en meest unieke natuurgebied van Nederland. Miljoenen trek- en broedvogels zijn van het gebied afhankelijk voor hun voedsel, rust- en broedplaatsen. Het Waddengebied staat vanwege klimaatverandering en de vele menselijke activiteiten in de Waddenzee onder druk. Diverse wadvogels zoals de kluut, de strandplevier en noorse stern staan op de rode lijst van bedreigde soorten.

Wij & Wadvogels

Het programma ‘Wij&Wadvogels’  werkt sinds 2019 aan diverse projecten om het tij te keren door fysieke maatregelen te nemen die wadvogels kunnen helpen om hun leefgebied in stand te houden, het publiek bewust te maken hoe je het leven van de wadvogels zo min mogelijk kan verstoren en door kennis over beschermingsmaatregelen te verzamelen en uit te wisselen. 

Minister voor Natuur Christianne van der Wal: “Ik ben blij dat we met deze subsidie voor het programma ‘Wij & Wadvogels’ een nieuwe bijdrage kunnen leveren aan het herstel van de trek- en broedvogelpopulaties in het Waddengebied. De Wadden zijn ons unieke natuurlijke erfgoed waar we zuinig op moeten zijn.”

De eerste fase van het programma ging in 2019 van start met in totaal 25 projecten en een budget van ruim € 15 miljoen waar Rijk en de noordelijke Waddenprovincies aan hebben bijgedragen. De tweede fase van het programma bestaat uit wederom 25 projecten waar in totaal € 16 miljoen voor nodig is. Het programma loopt door tot 2028.

Zie ook de online catalogus van het programma Wij&Wadvogels

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.