Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Kamerbrief over stimuleren produktie en aanschaf hybride warmtepompen

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de maatregel om de produktie en de aanschaf van hybride warmtepompen te stimuleren.

17 mei 2022

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

Met deze brief informeer ik u mede namens de minister voor Klimaat en Energie over de voorgenomen invulling van de in het Coalitieakkoord aangekondigde normering gericht op het stimuleren van (hybride) warmtepompen.

Een hybride warmtepomp is een combinatie van een warmtepomp en een cvketel. Doordat de cv-ketel op koude dagen bijspringt is de hybride warmtepomp voor veel woningen geschikt, en kan zowel op korte als lange termijn (in combinatie met een duurzaam gas) bijdragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. In goed geïsoleerde woningen kan ook direct worden overgestapt naar een volledige warmtepomp, deze gebruikt helemaal geen aardgas. In een deel van Nederland is of komt een warmtenet beschikbaar, ook dat is een duurzame manier om de woning te verwarmen. De hybride warmtepomp kan voor een deel van de woningvoorraad ook een definitieve aardgasvrij-oplossing zijn, in combinatie met duurzame gassen.

Het stellen van een heldere norm voor warmte-installaties biedt leveranciers, installateurs en woning- en gebouweigenaren een duidelijk perspectief. Het kabinet bereidt normering voor waarbij vanaf 2026 bij vervanging van de cv-ketel hogere eisen gesteld worden aan de efficiëntie van verwarmingsinstallaties, mits de woning of het gebouw daartoe geschikt is. Een hybride warmtepomp is dan een logische oplossing, maar er is ook ruimte voor andere duurzame technieken. Voor woningen die niet geschikt zijn, of op korte termijn op een ander alternatief voor aardgas worden aangesloten (bijvoorbeeld een warmtenet), is er een uitzonderingsmogelijkheid.

Met de installateurs (Techniek Nederland) en fabrikanten (vertegenwoordigd door de Nederlandse verwarmingsindustrie en de Vereniging Warmtepompen), zijn afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat er voldoende installatie-, en productiecapaciteit is bij de invoering van een norm). Zo bouwen grote producenten op dit moment fabrieken waar zij op grote schaal en tegen lagere kosten hybride warmtepompen kunnen produceren. En ze werken aan het verlagen van de kosten van levering en installatie.

Om woningeigenaren te ondersteunen bij de overstap is subsidie op de aanschaf van een (hybride) warmtepomp beschikbaar. Deze subsidie is vanaf dit jaar verhoogd naar gemiddeld 30%. Tot en met 2030 heeft het kabinet € 150 mln. per jaar gereserveerd om woningeigenaren te blijven ondersteunen. Daarnaast is er financiering via het Nationaal Warmtefonds (met een rentetarief van 0 procent voor lage en middeninkomens) beschikbaar.

Met het voorbereiden van deze norm geef ik invulling aan de motie van de leden Van der Lee en Bontenbal (kamerstuk 32 813, nr. 786). Stimulering van (hybride) warmtepompen maakt deel uit van het programma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving, dat u begin juni ontvangt.

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

Hugo de Jonge

Zie ook

Hybride warmtepomp nieuwe standaard vanaf 2026

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.