Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Kamerbrief over speculatieve handel in landbouwgrond

Minister Kaag (Financiën) en minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeren de Tweede Kamer over de huidige situatie ten aanzien van speculatieve handel in landbouwgrond en de vervolgstappen die zij zullen nemen.

13 juli 2023

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

In deze brief gaan wij in op de huidige situatie ten aanzien van consumentenbescherming en speculatieve grondhandel, de aard en omvang van de problematiek en de vervolgstappen om ongewenste speculatieve grondhandel zoveel mogelijk te voorkomen en aan te pakken. Wij merken alvast op dat we op dit moment, met deze brief, geen volledig beeld kunnen schetsen van de omvang van het probleem en een alomvattende oplossing aan uw Kamer kunnen presenteren. Daarvoor is meer onderzoek nodig, wat de komende maanden zal plaatsvinden.

Lees verder

Lees hier de kamerbrief over speculatieve handel in landbouwgrond.

Bijlage

Beslisnota bij Kamerbrief over speculatieve handel in landbouwgrond

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.