Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Kamerbrief over Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), minister Harbers (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) sturen de Tweede Kamer de 'Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving' met het achterliggende bouwstenenrapport. Met deze brief informeren ministers De Jonge en Van der Wal-Zeggelink de Tweede Kamer ook over de resultaten van het onderzoek naar een landelijke groennorm.

23 maart 2023

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief


Datum 23 maart 2023

Betreft Aanbieding Landelijke maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving en verkenning groennorm

Hierbij bieden wij, de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister voor Natuur en Stikstof, uw Kamer de ‘Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving’ met het achterliggende bouwstenenrapport aan. Deze landelijke maatlat is aan uw Kamer toegezegd (1) en onderdeel van de Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving (2) die op 23 november 2022 naar uw Kamer is gestuurd. In deze brief schetsen we ook de vervolgstappen naar een aanpak van klimaatadaptief bouwen en inrichten. Hiermee wordt invulling gegeven aan het regeerakkoord om water en bodem sturend te maken in de ruimtelijke inrichting en aan het eindadvies van de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater (3), waarin wordt geadviseerd de maatlat wettelijk te borgen en te verkennen hoe deze in de bestaande bebouwde omgeving kan worden toegepast.

Met deze brief informeren de ministers voor VRO en NenS uw Kamer ook over de resultaten van het onderzoek naar een landelijke groennorm. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Motie van de leden Geurts (CDA) en Bouchallikht (GL) (4) over het opnemen van eisen voor groen in de openbare ruimte in omgevingsplannen.

Lees hier de volledige Kamerbrief

Voetnoten

  1. Toezeggingen 14142 en 14658, waaraan invulling wordt gegeven.

  2. Kabinetsaanpak Klimaatbeleid | Tweede Kamer der Staten-Generaal Kabinetsaanpak Klimaatbeleid | Tweede Kamer der Staten-Generaal

  3. bijlage-eindadvies-beleidstafel-wateroverlast-en-hoogwater.pdf (overheid.nl) bijlage-eindadvies-beleidstafel-wateroverlast-en-hoogwater.pdf (overheid.nl)

  4. Motie van de leden Geurts (CDA) en Bouchallikht (35742, nr. 17) Motie van de leden Geurts (CDA) en Bouchallikht (35742, nr. 17)

Bijlagen

Landelijke maatlat - factsheets en overzichtstabel

Bouwstenen Maatlat groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving

Groennormen in de stad en omgeving

Natuur in en om de stad

Groene verstedelijking deel 1

Groene verstedelijking deel 2

Beslisnota bij Kamerbrief over Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.