Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Kamerbrief over debat op hoofdlijnen beleidsterrein Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over een debat op hoofdlijnen over het beleidsterrein van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

21 januari 2022

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

Datum 21 januari 2022

Betreft debat op hoofdlijnen

In de brief van 13 januari van de griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (kenmerk 2022Z00328/2022D00883) bracht u mij de wens van de commissie over om een debat op hoofdlijnen te voeren over het beleidsterrein Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De commissie stelt mij daarbij in de gelegenheid om voorafgaand aan dat debat een eerste reactie op het regeerakkoord aan de commissie te doen toekomen. Ik zie uit naar het debat en de kennismaking met de betrokken Kamerleden. Ik stel mij voor dat ik tijdens het debat goed tot mij neem welke standpunten en gevoelens er aan de zijde van uw Kamer leven. Vervolgens zal ik u, mede gelet op hetgeen besproken is, voor 1 maart 2022 per brief informeren over de wijze waarop ik mijn beleid wil vormgeven en uitwerking en uitvoering denk te geven aan het coalitieakkoord.

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

Hugo de Jonge

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.