Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Kamerbrief bij ontwerpbesluit brandveiligheid parkeergarages (Besluit bouwwerken leefomgeving)

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving vanwege de brandveiligheid van parkeergarages en normen voor daglicht. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

16 februari 2022

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

Hierbij bied ik u aan het Besluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met de brandveiligheid van parkeergarages en normen voor daglicht. Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerp-nota van toelichting.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure in artikel 23.5 van de Omgevingswet en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Op grond van aanwijzing 2.38 van de Aanwijzingen voor de regelgeving wordt de voorhangtermijn in verband met het voorjaarsreces van uw Kamer verlengd zodat ten minste driekwart van de voorhangtermijn buiten het reces valt. Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

Hugo de Jonge

Bijlage

Ontwerpbesluit brandveiligheid parkeergarages (Besluit bouwwerken leefomgeving)

Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met de brandveiligheid van parkeergarages en normen voor daglicht.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.