Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Beantwoording Kamervragen over ontwerpregeling stikstofreductie en natuurverbetering

Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen over de ontwerpregeling stikstofreductie en natuurverbetering. De Eerste Kamerfractie van GroenLinks heeft deze vragen gesteld.

14 juni 2021

Kamerstuk: kamervraag

Kamerstuk: kamervraag

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen die de leden van de GroenLinks-fractie hebben gesteld (brief van 19 mei 2021, kenmerk 168274.05U) naar aanleiding van de ontwerpregeling stikstofreductie en natuurverbetering.

De leden van de GroenLinks-fractie vragen waarom AERIUS Monitor 2020 niet gebruikt kan worden voor de monitoring van de omgevingswaarden voor 2025 en 2035 en welke aanpassingen er nodig zijn om dit wel mogelijk te maken. Voorts vragen deze leden op welke termijn de aangepaste versies van het model beschikbaar komen.

AERIUS Monitor gebruikt de centrale AERIUS-dataset die in beginsel jaarlijks wordt geactualiseerd. Sinds 15 oktober 2020 wordt AERIUS Monitor versie 2020 gebruikt. De momenteel beschikbare centrale AERIUS-dataset bevat de achtergronddepositie voor het jaar 2030. De reden daarvan is dat het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering zoals dat bij de Tweede Kamer werd ingediend, alleen voor dat jaar een omgevingswaarde bevatte.

Om naar aanleiding van de aangenomen amendementen de monitoring van de omgevingswaarden in AERIUS te kunnen uitbreiden voor de jaren 2025 en 2035 moeten datasets (achtergronddepositiekaarten) voor die jaren toegevoegd worden. Deze datasets zijn op dit moment nog in ontwikkeling. In dat proces wordt een groot aantal invoergegevens verzameld (zoals emissie-, natuur- en meetgegevens en ruimtelijke verdelingen).

Het toevoegen van de monitoring van de omgevingswaarden voor 2025 en 2035 aan Monitor verloopt gefaseerd en is voorzien in respectievelijk AERIUS Monitor versie 2021 (naar verwachting oktober 2021) en AERIUS Monitor versie 2022 (in 2022). Hiermee is de implementatie onderdeel van de reguliere jaarlijkse actualisatie van AERIUS en zullen de datasets zo snel mogelijk worden opgenomen.

Carola Schouten
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.