Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Antwoorden op vervolg Kamervragen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op de nadere vragen van de Eerste Kamer van 14 december 2022 over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

24 januari 2023

Kamerstuk: kamervraag

Kamerstuk: kamervraag

Met deze brief beantwoord ik uw nadere vragen van 14 december jl. Alvorens uw vragen te beantwoorden wil ik kort nog ingaan op het belang van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb).

Het belang van de Wkb

De Wkb versterkt het toezicht op de bouwkwaliteit. De nadruk ligt in het nieuwe stelsel niet op een toets van de ingediende bouwplannen maar op het uiteindelijke resultaat. Een onafhankelijke kwaliteitsborger controleert het werk voor en tijdens de bouw aan de hand van een door het zelfstandig bestuursorgaan toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw toegelaten instrument voor kwaliteitsborging. De gemeente blijft het bevoegd gezag als het gaat om het toezicht op de naleving. De Wkb voorziet in de mogelijkheden om alle benodigde informatie tijdig te verkrijgen. Waar nodig kan het bevoegd gezag uit hoofde van zijn handhavende bevoegdheden de bouwplaats betreden om zelf een bouwwerk te onderzoeken. Door dit nieuwe stelsel wordt de borging van de bouwkwaliteit verbeterd.

Download de volledige brief.

Bijlagen

Voortgangsrapportage Implementatie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Deze rapportage geeft een overzicht van de bereikte resultaten en de voortgang van de implementatie van en voorbereiding op de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 juli 2023.

Beslisnota bij antwoorden op vervolg Kamervragen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.

KENNISPARTNER