Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Antwoorden Kamervragen over Kamerbrief versterking VTH-stelsel

Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de Kamerbrief van 8 juli 2022 over versterking van het VTH-stelsel. VTH staat voor Vergunningen, toezicht en handhaving. Het Tweede Kamerlid Hagen (D66) had de vragen gesteld.

2 september 2022

Kamerstuk: kamervraag

Kamerstuk: kamervraag

Hieronder treft u aan de beantwoording van de vragen van het lid Hagen (D66) d.d. 20 juli jl. aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van BZK. Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van de brief d.d. 8 juli 2022 m.b.t. versterking VTH-stelsel. Deze beantwoording is mede namens de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

1. Waarom is ervoor gekozen om het interbestuurlijk programma (IBP) versterking stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) pas op 8 juli 2022 met de Kamer te delen terwijl deze volgens de documentnaam van het IBP al op 23 juni 2022 gereed was?

Antwoord vraag 1:

Door de drukte voor het zomerreces is het programmaplan van het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH (IBP VTH) op 8 juli jl. met enige vertraging toegestuurd.

2. Erkent u dat het, zoals door de commissie Mans en in de brief van 13 december omschreven, wenselijk is dat de grenzen van de omgevingsdiensten samenvallen met die grenzen van de veiligheidsregio’s? Erkent u ook de voordelen van een dergelijke indeling die de commissie Mans omschrijft?

Antwoord vraag 2:

Om een robuust VTH-stelsel te realiseren is het wenselijk dat de schaalgrootte van het werkgebied van een omgevingsdienst van voldoende omvang is om een goede kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken te kunnen realiseren. Congruentie met het werkgebied van één of meerdere veiligheidsregio’s kan daar zeker bij helpen en is de oorspronkelijke gedachte. Dit blijkt ook uit het tijdelijk karakter van de aanwijzing van de kringen van gemeenten .

Download hier de volledige kamerbrief.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.