Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Aanbiedingsbrief memorie van antwoord wetsvoorstel wijzigingen na evaluatie Woningwet

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord over het wetsvoorstel tot wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Woningwet, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet en om de mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten te verruimen.

16 juni 2021

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

Hierbij bied ik u de memorie van antwoord bij het bovenvermelde voorstel van wet aan.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K.H. Ollongren

Bijlagen

Memorie van antwoord wetsvoorstel wijzigingen na evaluatie Woningwet

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.