Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Aanbiedingsbrief bij voorhang Subsidieregeling proefprojecten ANWkb

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer de ontwerpregeling houdende wijziging van de Subsidieregeling proefprojecten ANWkb.

29 april 2022

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

Hierbij bied ik u aan de ontwerpregeling houdende wijziging van de Subsidieregeling proefprojecten ANWkb in verband met de verlenging van de aanvraagtermijn voor een subsidie en aanpassing van de vervaldatum van die regeling. Voor de inhoud van de ontwerpregeling verwijs ik u naar de ontwerpnota van toelichting.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure van artikel 4.10, zevende lid, van de Comptabiliteitswet 2016 en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over de ontwerpregeling voordat deze zal worden vastgesteld.

Op grond van de aangehaalde bepalingen geschiedt de vaststelling van ontwerpregeling niet eerder dan dertig nadat de ontwerpregeling aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal is overgelegd. Op grond van aanwijzing 2.38 van de Aanwijzingen voor de regelgeving wordt deze termijn in verband met het meireces van uw Kamer verlengd tot 10 juni 2022.

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

Hugo de Jonge

Bijlagen

Ontwerp Subsidieregeling proefprojecten ANWkb

Wijziging van de Subsidieregeling proefprojecten ANWkb in verband met de verlenging van de aanvraagtermijn voor een subsidie en aanpassing van de vervaldatum van die regeling.

Beslisnota bij voorhang Subsidieregeling proefprojecten ANWkb

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.