Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Aanbiedingsbrief bij advies over uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen

18 december 2020

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

Minister Wiebes biedt de Tweede Kamer het 'Advies uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen' aan van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Geachte Voorzitter,

In het kader van de uitvoering van de motie Sienot c.s. (Kamerstuk 32 813, nr. 510) en om richting te geven aan de aangekondigde uitfasering van subsidies voor houtige biogrondstoffen voor lage-temperatuurwarmte in het duurzaamheidskader biogrondstoffen (Kamerstuk 32 813, nr. 617), heeft het kabinet het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) om advies gevraagd. Het PBL is gevraagd inzicht te bieden in de effecten van de uitfasering van subsidies op houtige biogrondstoffen voor lage-temperatuurwarmtetoepassingen op de haalbaarheid en betaalbaarheid van de verduurzamingsopgave. Hierbij bied ik de Kamer het advies van PBL aan. Het kabinet bezint zich nog op een appreciatie van het advies.

Eric Wiebes

Minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Advies uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen. Advies over de rol van houtige biogrondstoffen in de klimaat- en energietransitie en de gevolgen van het uitfaseren of beperken van verschillende warmtetoepassingen.

Gerelateerde artikelen

Snelle uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtenetten is risicovol

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.