Woestenenk, Minou

Minou Woestenenk adviseert en procedeert op het terrein van handhaving, het omgevingsrecht, subsidies, sociale zekerheid en het grensvlak bestuursrecht en civiel recht.

 • Vertrouwensbeginsel: de belangenafweging staat centraal

  03-06-2019

  [...] op de overheid. Tot nu toe leek dat bijna per definitie onmogelijk te zijn. In de rechtszaal kreeg je dan bijna meewarige blikken van de rechter, de vertegenwoordiger van het [...]

  Lees verder
 • Vervoersmanagement: niet in vergunning en ook niet via zorgplicht

  17-04-2019

  [...] Erasmus MC kreeg een omgevingsvergunning met een lastig voorschrift. Daarin stond namelijk de plicht om een besparingsplan vervoer te maken en daarbij verplicht de 'Handreiking [...]

  Lees verder
 • Vertrouwensbeginsel: mogen we alsnog vertrouwen op de overheid?

  25-03-2019

  [...] op de overheid. Tot nu toe leek dat bijna per definitie onmogelijk te zijn. In de rechtszaal kreeg je dan bijna meewarige blikken van de rechter, de vertegenwoordiger van het [...]

  Lees verder
 • Invorderen van een dwangsom: bezwaren en draagkracht

  04-03-2019

  [...] bedrijf kreeg enige tijd geleden een last onder dwangsom opgelegd. U maakte geen bezwaar: geen tijd, geen zin, het helpt toch niet, enzovoorts. Kort gezegd: die last onder dwangsom werd [...]

  Lees verder
 • Gemeente Amsterdam sluit toeristische kaaswinkel: mag dat?

  07-02-2018

  [...] zei de Amsterdamse rechtbank op 23 januari 2018. Kaaswinkel ‘Amsterdam Cheese Company’ (ACC) opende in oktober 2017 een nieuwe winkel in het centrum van de stad. Maar de gemeente Amsterdam [...]

  Lees verder
 • Onuitvoerbaar vergunningvoorschrift en de beginselplicht handhaving

  31-01-2018

  [...] college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht verleent op 28 juli 2014 een tijdelijke omgevingsvergunning aan een plaatselijke modelvliegclub. De leden mogen vliegen met [...]

  Lees verder
 • Handhaving: beginselplicht of onevenredig?

  24-01-2018

  [...] bestuursorgaan is, “in beginsel”, verplicht om handhavend op te treden tegen overtreding van wetten en regels waarvoor het bevoegd gezag is. “In beginsel”? Juristen weten het ook altijd weer [...]

  Lees verder
 • Vergunningaanvraag in bezwaarschrift? Niet doen!

  16-01-2018

  [...] een van de laatste uitspraken van 2017 heeft onze hoogste bestuursrechter bepaald, dat het college van burgemeester en wethouders niet bedacht hoefde te zijn op een vergunningaanvraag, die in de [...]

  Lees verder
 • Verouderd bestemmingsplan? Dan geen invordering leges én geen heffing leges!

  17-11-2017

  [...] ZAAK: Iemand vraagt een omgevingsvergunning aan voor het bouwen van een woning. De gemeente brengt hem € 8606,90 aan leges in rekening. Maar: in eerdere instanties (Gerechtshof) is vastgesteld [...]

  Lees verder
 • Ruzie om parkeerplaatsen: parkeren bij winkels, eigen parkeerplaatsen en de bouwverordening

  30-10-2017

  [...] maken zich regelmatig druk om parkeerplaatsen. Zo ook hier. Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders had een omgevingsvergunning verleend voor de verbouwing van een [...]

  Lees verder
 • Vertrouwensbeginsel: mogen we dan tóch weer vertrouwen op de overheid?

  16-08-2017

  [...] jaren erger ik me nogal aan de vigerende jurisprudentie over het vertrouwensbeginsel. Als je namelijk als bedrijf of burger vertrouwt op uitspraken van ambtenaren, dan heeft dat in de meeste [...]

  Lees verder
 • Bezwaar of beroep? Helpt een koerier?

  16-11-2016

  [...] kan het niet vaak genoeg zeggen: termijnen in het bestuursrecht zijn kort én fataal. Dat betekent, dat je ‘niet ontvankelijk’ wordt verklaard in je zienswijze, bezwaar of beroep (hierna: brief), [...]

  Lees verder
 • Omgevingsvergunning gereedschap in de strijd tussen bouwmarkten

  16-06-2016

  [...] ergens een nieuwe bouwmarkt toe, en je weet zeker dat ze elkaar zullen bestrijden tot in hoogste instantie. Ook hier weer: de gemeente Zwolle had driemaal een afzonderlijke omgevingsvergunning [...]

  Lees verder
 • Vergunningaanvraag: wanneer wel en wanneer niet (meer) veranderen?

  09-06-2016

  [...] de vergunningaanvraag voor een motorcrossbaan stond, dat de baan 8 uur per week zou worden gebruikt. Aanvraag en ontwerp besluit lagen ter inzage. Maar eh…. Er was geen milieu-effectrapport [...]

  Lees verder
 • Haastige spoed (bij een begunstigingstermijn)… kost geld!

  01-06-2016

  [...] de overheid regels wil handhaven, moet ze zelf ook regels volgen. Als bijvoorbeeld een gemeente een dwangsom wil opleggen of bestuursdwang wil toepassen, moet ze de overtreder eerst de kans [...]

  Lees verder
 • Te laat? Wie bewijst termijnoverschrijding?

  19-05-2016

  [...] termijnen: alleen het wóórd al… Het geeft je vanzelf een vervelend onderbuikgevoel. Termijnoverschrijding leidt nog steeds regelmatig tot ruzies tussen bestuursorganen en burgers. Fatale [...]

  Lees verder
 • Slopen met gemeentelijke bestuursdwang; verzoek nadeelcompensatie afgewezen

  06-05-2016

  [...] je hebt een winkel en je moet de winkelruimte slopen omdat de gemeente dat zegt (bestuursdwang). Daardoor lijd je als winkelier natuurlijk schade. Uiteraard verhaal je die schade op de [...]

  Lees verder
 • Dwangsom op blaffende vlinderhondjes!

  21-03-2016

  [...] bijten niet, maar kosten (dwangsommen) met geld! Stel: je hebt 20 vlinderhondjes en woont in een dorpje op het Brabantse platteland. Natuurlijk is niets dan makkelijker om je hondjes lekker te [...]

  Lees verder
 • Bestuursdwang uitvoeren: stappenplan

  27-Nov-2019

  Een van de leukste, spannendste en meest dynamische periodes in mijn loopbaan was wel de tijd dat ik bij het stafbureau van de provinciale afdeling handhaving werkte. De provincie Zuid-Holland had (toen) namelijk het laatste woord over alle handhavingsbeschikkingen die namens provincie of DCMR de deur uit gingen. Variërend van grote bedrijven in de Botlek tot afvalverwerkers of kleine bedrijven op het platteland: er zijn nogal wat handhavingsacties geweest. Boeiend en leerzaam. In die tijd leerde ik de handhaving in de praktijk. Zoals het systematisch aanpakken van het plan om bestuursdwang uit te voeren.

  Lees verder
 • Vertrouwensbeginsel: mogen we alsnog vertrouwen op de overheid?

  22-Mar-2019

  Vertrouwen op de overheid. Tot nu toe leek dat bijna per definitie onmogelijk te zijn. In de rechtszaal kreeg je dan bijna meewarige blikken van de rechter, de vertegenwoordiger van het bestuursorgaan en/of je collega-advocaten: “och arme… bespaar je de moeite!” Zeker als bijvoorbeeld een wethouder toezegt om géén last onder dwangsom op te leggen, en het later tóch deed, was de appel zuur, want de wethouder was vrijwel nooit aan de toezegging te houden.

  Lees verder
 • Jurisprudentie signalering

  29-Jan-2019

  De belangrijkste uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht die in week 50 zijn gepubliceerd. Met onder andere een weigering van een omgevingsvergunning voor wijziging reclamemast en een afgewezen verzoek om opheffing dwangsom betreffende Liander in verband met graafwerkzaamheden in strijd met de Wet bodembescherming.

  Lees verder
 • Convenant vreugdevuren Scheveningen: aangebrand, opgebrand, ingebrand of afgebrand?

  24-Jan-2019

  Burgemeester Krikke van de gemeente Den Haag had naar eigen zeggen ‘stevige afspraken’gemaakt over de vreugdevuren aan de Haagse stranden. Met wie, wat, hoe en wanneer? Dat bleef in het midden, totdat er dan toch ineens een ‘convenant vreugdevuren Scheveningen’openbaar werd gemaakt. Het openbaar gemaakte document roept vragen op. Of niet? In verschillende kranten is het uitgangspunt dat de bouwers zich niet aan de afspraken zouden hebben gehouden en dat er ingegrepen had moeten worden. Is dat inderdaad zo?

  Lees verder
 • Milieuzone Rotterdam: youngtimers op benzine zijn weer verboden

  14-Jun-2018

  Benzine-auto’s van vóór 1 juli 1992 mogen alsnog de Rotterdamse milieuzone niet in. Dat was, kort gezegd, wat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 6 juni 2018 bepaalde. Het gaat dan vooral over de zogenaamde ‘youngtimers’: auto’s die ouder zijn dan 15 jaar en jonger dan 40 jaar. Oldtimers zijn auto’s die ouder zijn dan 40 jaar (daarover verschillen de meningen nog wel eens). Ik kreeg er vragen over, afgelopen week. Want dit was niet de eerste, maar wel de laatste keer dat de milieuzone in Rotterdam door de bestuursrechter werd beoordeeld.

  Lees verder
 • De zitting bij de bestuursrechter: tips uit de praktijk

  5-Jun-2018

  Vóórdat ik advocaat werd, wist ik niet zo veel van de civiele rechter in de praktijk. Ik vertegenwoordigde tot dat moment alleen bedrijven en bestuursorganen in geschillen met, grof gezegd, gemeente en provincie. Sinds 2008 merk ik het: bestuursrechtelijk procederen is toch wel anders dan civielrechtelijk procederen. Er hoort ook een andere mindset bij. Een civiele advocaat maakt zich bijvoorbeeld minder druk om termijnen dan een bestuursjurist. Termijnen in het bestuursrecht zijn immers meestal ‘fataal’: als je die termijnen overschrijdt, dan is er geen weg meer terug, correctie van je fout is meestal onmogelijk. Als dat allemaal wél goed is gegaan, is de bestuursrechtelijke procedure begonnen: beroepschrift is ingediend, verweer is geleverd, zittingsdatum is bepaald. En dan…. ga je naar de rechtbank. Of de Afdeling bestuursrechtspraak. Of de Centrale Raad van Beroep. Je treedt op voor jezelf, een bedrijf of het bestuursorgaan. Wat komt er bij kijken?

  Lees verder
 • Bestuursdwang of dwangsom? Dit zet u in uw bezwaarschrift!

  19-Apr-2018

  Het overkomt u als ondernemer of als particulier: het gemeentebestuur (oftewel het bestuursorgaan) treedt op als het van mening is dat u wetten of regels overtreedt. U bent het er niet mee eens. Wat zijn de wettelijke eisen, waar moet u aan denken en welke argumenten gebruikt u? In deze korte blog geef ik u praktische tips.

  Lees verder
 • Spoedeisende bestuursdwang in uw bedrijf: 4 aandachtspunten

  14-Mar-2018

  En dan ineens gaat er iets heel erg mis in uw bedrijf: er is een gevaarlijke situatie ontstaan door bijvoorbeeld een brand(risico) of een lekkage of een gemorste stof. De gemeente, het waterschap of een inspectiedienst treedt direct op en neemt maatregelen: gebouwen worden afgezet, het slot gaat op het bedrijfshek, de brand wordt geblust, gemorste stoffen worden opgeruimd, etcetera. Dat kost een heleboel geld. En volgens de overheid mag u dat ook nog gaan betalen. Waar moet u aan denken als er ineens ambtenaren op uw terrein staan, die uw bedrijf willen afsluiten of direct gaan ingrijpen?

  Lees verder
 • Subsidies en vergunningen: versnelde realisatie duurzame energie

  7-Mar-2018

  De overheid gaat de realisatie van hernieuwbare energie versnellen. In 2020 moet 14% van alle energie opgewekt zijn uit ‘hernieuwbare bronnen’, zoals wind, zon en aardwarmte (geothermie/warmte-koude-opslag). Met de inspanningen van nu gaan we dat doel niet halen, we komen dan maar tot 13% in 2020. En dus is het tijd voor actie! Die acties zijn opgenomen in de Uitvoeringsagenda Energieakkoord voor duurzame energie 2018. Wat is daarin interessant voor ondernemers? Ik heb er een paar ideeën uit gehaald.

  Lees verder
 • Winkels, restaurants, kantoren, fabrieken, opgelet: u moet energiebesparing bewijzen!

  27-Feb-2018

  Nieuw: er komt een wettelijke informatieplicht voor bedrijven over maatregelen voor energiebesparing. En snel: er is nog maar een kleine 3 jaar de tijd! Loopt úw bedrijf risico’s?

  Lees verder
 • Overheid beginselplicht handhaving: moeten, mogen of achterwege laten?

  3-Feb-2016

  Waar staat de pot met goud? Rechts of Links? Soms doen verschillende rechters zulke verschillende uitspraken, dat de ‘rode draad’ geheel verdwenen is. Anders gezegd: je zou toch zweren dat er ergens iets fout is gegaan! Uitgangspunt: het is vaste jurisprudentie, dat de overheid handhavend moet optreden.

  Lees verder

Auteurs

Aa, Eric van der
Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Aelmans, Jo
Aerts, Robin
Akkerman, Jet
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Batenburg, Sylvia
Beek, Frank van
Beeren, Marloes
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Berg, Peter van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bieman, Iris den
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blair-Zuijderhoff, Sharon
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Boissevain, Iaira
Bollen, Bart
Bolt, Anneke
Bontenbal, Maurice
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botman, Marleen
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braad, Evelien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Brascamp, Eva
Breedt, Falco
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Iman
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bromet, Laura
Brouns, Lieke
Bruggeman, Kees-Willem
Bruijn, Michelle
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Bügel, Peter
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Buitenhuis, Mariëtta
Bullens, Marie-Anna
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Cappendijk, Michiel
Casimir, Tanja
Caspar Boendermaker
Cate, Flip ten
Ceelen, Mistral
Ceulen, Esther
Chan, Yu An
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Colpaert, Gijs
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Boer, Rob
De Jong, Martine
de Ruijter, Bart-Adriaan
Deinsen, Nino van
Dekker, Heidi
Dekker, Irma
Dekker, Sander
Delden, Arjan van
Delissen-Buijnsters, Conny
Delissen, Caspar
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Deutekom, Claes van
Dieperink, Marjolein
Dijk, Chris van
Dijk, Frans van
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Dijkstra, Stephanie
Disseldorp, Phinney
Donker, Jurgen van den
Donkersloot, Raphaël
Dooren, Mirte van
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Doren, Simon van
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Duijvestijn, Guido
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Eddini, Meryem
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elbertsen, Sammie
Elligens, Anne
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Engelshoven, Ingrid van
Essen, Joost van
Euler - van Hulst, Karolina
Euverman, Emile
Evens, Robin
Faber, Hendrik
Feenstra, Lieke
Feijtel, Jos
Fejzović, Delila
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Fick-Nolet, Willemijn
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Fotowatkasb, Elnaz
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Geleuken, Bart van
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goossens, Paul
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Gramberg, Erik
Granneman, Jan
Gräper, Laurens
Grapperhaus, Ferdinand
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Grit, Elzelou
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haan, Peter de
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Gertjan
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heer, Jan de
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijningen, Jan van
Heijnsbroek, Paul
Heijst, Ivo van
Helder, Reimer
Helvoirt, Kees van
Hendriks, Menno
Hendrikx, Michelle
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Herweijer, Schil
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoek, Marije van der
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoenselaar, Lucienne
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollander, Wouter den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogeveen, Lasse
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Hoppe, Fanauw
Horst, Sanne van der
Hospers, Gert-Jan
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Hubregtse, Tessa
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Hulshof, Juuk
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Nico
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen Schoonhoven, Martijn
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Erik
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Janus, Susanne
Jellinghaus, Steven
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong-Commandeur, Saskia de
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Hugo de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Jurgen van der Heijden
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Kil, Joost
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Kloots, Stefan
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Knops, Raymond
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koning, Regina
Kooijman, Rutger
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortland, Bird
Kortmann, Tijn
Koudstaal, Ivar
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Krijgsman, Jeroen
Krol, Wim
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagendijk, Caroline
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lamberigts, Pascal
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Langeraar, Jan Willem
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Eline van
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Lombert, Claire
Loo, Arjan
Louws, Ritso
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lubbers, Michiel
Lucassen, Robert
Luijkx, Menno
Lurks, Marco
Lycklama, Tinco
Mak, Annette
Malikzada, Zahra
Manders, Tanja
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Martines, Ron de
Mazzola, Albertine
Meerburg, Jan Hein
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijdenberg, Dave van den
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Molenaar-Wingens, Rut
Moorsel, Laura van
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Mutlu, Christian
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijboer, Anita
Nijendaal, Maarten van
Nijenhof-Wolters, Mariska
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nijssen, Pim
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Nooren, Maatje
Norde, Coline
Nouwen, Lonneke
Nuiten, Pieter
O’Connor, Ciaran
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Olsthoorn, Megan
Omon, Bram
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Oosterkamp, Jan
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Marije
Overwater, Peter
Özdemir, Burcu
Paassen, Henk van
Palm, Elisa
Pals-Reiniers, Miranda
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Philipsen, Loes
Pierik, Marlies
Pijnenburg, Geert
Pinxter, Daan
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Ploeg, Jan-Ale van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Poort, Bart
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Putting, Sandra
Raad van State
Radstaak, Manouk
Raijmakers, Rien
Rakovitch, Victoria
Rappard, Aemile van
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reijnders, Tjalling
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renooy, Skadi
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Ridder, Hennes de
Rietbroek, René
Rijke, Michelle de
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands-Fransen, Daniëlle
Roeleveld, Paul
Rondhuis, Merle
Roordink, Koen
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiter, Cor
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus, Monique
Rusman-Walters, Synneva
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders-Kaiser, Marleen
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltema, Martijn
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schipper, Sanne
Schippers, Liesbeth
Schneider, Frits
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schreurs, Frans
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Selst, Johan van
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Silverentand, Christian
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Sjoer, Hester
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Jarno
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijder-Kuipers, Birgit
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stolze, Indira
Stork, Michael
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Tariki, Adil
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonino, Brim
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Van Voskuilen, Rijk
Vark, Hans van
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Velzen-de Boer, Mathilde van
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verdam, Henriëtte
Verhaegh, Coen
Verhoeven, M.J.H.M.
Verkaik, Eric
Vermeulen, Marleen
Vermeulen, Monique
Vermeulen, Sandra
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visch, Stijn
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vlam, Roland de
Vlasblom, Danny
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
Vlijmen, Francine van
Voncken, Nadine
Vons, Gertjan
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vosters, Luc
Vries, Ewoud de
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Walsum, Loes van
Wanrooij, Amy van
Weebers-Vrenken, Caroline
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Westerink, Jan
Westrik, Roel
Wezel, Anniek van
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijk, Ad van
Wijmans, Jutta
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems-Muller, Myke
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Winkelhuijzen, Diana
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Chiel de
Wit, Maaike de
Wit, Maarten de
Wit, Maarten de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Woolderink, Judith
Wossink, Mark
Woude, Caroline van der
Woudenberg, Annemarie van
Wouter van de Wetering
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zwan, Hans van der
Zweers, Jim
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte