Redactie Rechtspraak.nl

Van deze auteur is geen biografie beschikbaar

 • Rechtbank vernietigt weigering om handhavend op te treden tegen eendenslachterij

  29-11-2019

  [...] rechtbank vernietigt het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Ermelo waarin ze besloot om niet handhavend op te treden tegen het overtreden van de milieuvergunning door een [...]

  Lees verder
 • Rechtbank vernietigt natuurvergunningen Friese agrarische bedrijven

  29-11-2019

  [...] bestuursrechter van rechtbank Noord-Nederland heeft vandaag een besluit vernietigd van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân waarbij de bezwaren tegen de natuurvergunningen voor 23 [...]

  Lees verder
 • Vrachtverkeer mag worden geweerd in deel Buitenveldert

  25-11-2019

  [...] gemeente Amsterdam mocht het besluit nemen om vrachtverkeer in de wijk Buitenveldert deels te weren. Dat heeft de bestuursrechter geoordeeld in een zaak die tegen de gemeente was aangespannen [...]

  Lees verder
 • Voorzieningenrechter wijst verzoeken om voorlopige voorziening over handhavingsverzoek af

  14-11-2019

  [...] voorzieningenrechter heeft 2 verzoeken om voorlopige voorziening over een handhavingsverzoek zonder zitting afgewezen. Dit handhavingsverzoek heeft betrekking op de landelijke Sinterklaasintocht [...]

  Lees verder
 • Pannaveldje De Buut mag voorlopig blijven, maar moet 's avonds en in weekend dicht

  11-11-2019

  [...] voorzieningenrechter schorst de dwangsom van gemeente Nijmegen. Basisschool De Buut moest onder dreiging van een dwangsom van de gemeente het speelveldje sluiten. De rechter bepaalt dat het [...]

  Lees verder
 • Burentwist: 1,3 centimeter te hoge schuur mag blijven staan

  04-11-2019

  [...] echtpaar uit Amstelveen hoeft de schuur in hun achtertuin niet aan te passen omdat die 1,3 centimeter hoger is dan toegestaan. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. De buren van het echtpaar hebben [...]

  Lees verder
 • Verzoeken tot schorsing ontheffing verstoren rugstreeppad en zandhagedis afgewezen

  29-10-2019

  [...] rechtbank heeft de verzoeken van verschillende natuur- en milieuorganisaties om de door de Gedeputeerde Staten Noord-Holland verleende ontheffingen op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) te [...]

  Lees verder
 • Gemeente mag pand in De Pijp verbouwen voor 24-uursopvang

  24-10-2019

  [...] gemeente Amsterdam mag doorgaan met het verbouwen van een pand in De Pijp om het gereed te maken voor 24-uursopvang (bed, bad, brood) voor ongedocumenteerde vreemdelingen. Dat heeft de [...]

  Lees verder
 • Gemeente Almere moet twee taxatierapporten verstrekken

  11-10-2019

  [...] gemeente Almere moet twee taxatierapporten verstrekken aan 13 gegadigden voor een kavel in het te ontwikkelen gebied Oosterwold. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank [...]

  Lees verder
 • Verwijdering van caravans op groenstrook gemeente Beek kan voorlopig niet doorgaan

  08-10-2019

  [...] heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg geoordeeld dat de gemeente Beek de caravans die op een groenstrook in deze gemeente staan, voorlopig niet mag verwijderen. Betoging [...]

  Lees verder
 • Provincie mag fout bij besluit varkensstallen bij natuurgebied herstellen

  04-10-2019

  [...] provincie moet opnieuw beslissen over een varkenshouderij vlakbij een natuurgebied met een verhoogde stikstofuitstoot. Dat besliste de rechtbank Oost-Brabant vandaag. De provincie verleende in [...]

  Lees verder
 • Intrekken omgevingsvergunning voor vakantieaccommodatie Villa Swalmen niet onredelijk

  01-10-2019

  [...] heeft de rechtbank Limburg uitspraak gedaan over de verlening en intrekking van een omgevingsvergunning voor het gebruik van een vakantievilla, gelegen aan de Rijksweg Zuid 89 te Swalmen. 2 [...]

  Lees verder
 • Harsco Metals Holland BV in het ongelijk gesteld door bestuursrechter

  01-10-2019

  [...] bestuursrechter heeft beslist dat Gedeputeerde Staten Noord-Holland Harsco terecht twee keren op de vingers heeft getikt omdat er bij het kiepen van slakken in slakputten telkens stofemissies op [...]

  Lees verder
 • Krakers voormalig kampeerterrein De Braamhorst Ede moeten terrein verlaten

  30-09-2019

  [...] voorzieningenrechter veroordeelt een vrouw uit Ede om De Braamhorst te verlaten en te ontruimen. Aanvankelijk waren er ook nog andere personen op De Braamhorst aanwezig, die daar in hun busjes [...]

  Lees verder
 • Verzoek voorlopig getuigenverhoor grondverwerkingsbedrijf gemeente Barneveld en provincie Gelderland toegewezen

  30-09-2019

  [...] rechtbank wijst het verzoek tot van de Stichting bewonersbelang onderzoek bouwgrond tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor toe. Getuigen zullen tijdens dit verhoor opheldering moeten [...]

  Lees verder
 • Rookruimtes in horeca zijn niet toegestaan

  27-09-2019

  [...] uitzondering op het rookverbod voor rookruimtes in horeca-inrichtingen is ongeldig. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. Eerder was dit al beslist door het Haagse gerechtshof. Vanaf 1 juli [...]

  Lees verder
 • Den Helder mag bewoonster dwingen haar felgroene huis te schilderen

  24-09-2019

  [...] gemeente Den Helder mag een inwoonster verplichten om haar groen geschilderde woning een andere kleur te geven. De kleur van het huis is te fel. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald in een [...]

  Lees verder
 • Einduitspraak van het hof in zaak over fosfaatrechten in pachtverhoudingen

  24-09-2019

  [...] het eindarrest van vandaag (24 september 2019) oordeelt het hof dat de pachter bij het einde van de pacht verplicht was zijn fosfaatrechten aan de verpachter over te dragen. In deze zaak ging het [...]

  Lees verder
 • Toeristenlogies dicht na brandonveilige situatie

  23-09-2019

  [...] gemeente Amsterdam mocht een pand in het centrum dat werd gebruikt voor verhuur aan toeristen, voor drie maanden sluiten omdat het brandonveilig was. De brandweer hield samen met toezichthouders [...]

  Lees verder
 • Warmtepompen mogen voorlopig blijven

  16-09-2019

  [...] huiseigenaar hoeft twee – zonder vergunning geplaatste – warmtepompen voorlopig niet te verwijderen. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. Na een klacht over geluidshinder had de gemeente [...]

  Lees verder
 • Sigarenwinkel mag open blijven na aanpassen assortiment

  16-09-2019

  [...] gemeente Amsterdam mocht een sigarenwinkel in het centrum sluiten als de exploitant het assortiment, de presentatie en de reclame-uitingen van de winkel niet zou aanpassen. Dat heeft de rechtbank [...]

  Lees verder
 • Advies aan Hoge Raad: uitspraak gerechtshof in klimaatzaak Urgenda kan in stand blijven

  13-09-2019

  [...] uitspraak van het gerechtshof Den Haag dat de Nederlandse Staat de uitstoot van broeikasgassen vóór het einde van 2020 met tenminste 25 procent moet verminderen ten opzichte van 1990, kan in [...]

  Lees verder
 • Fosfaatrechten: geen uitzondering voor biologische melkveehouder

  10-09-2019

  [...] fosfaatrechtenstelsel geldt onverkort voor een biologisch gemengd bedrijf. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) komt vandaag tot dat oordeel in de zaak van een bedrijf dat aan het [...]

  Lees verder
 • Rechtbank vernietigt 80 op het PAS gebaseerde natuurvergunningen

  06-09-2019

  [...] rechtbank Gelderland vernietigt 80 op het Programma Aanpak Stikstof (PAS) gebaseerde natuurvergunningen. De rechtbank heeft deze zogenoemde PAS-zaken vereenvoudigd, zonder zitting, met uitspraken [...]

  Lees verder
 • Marktkoopman Albert Cuyp mag niet uitbreiden

  02-09-2019

  [...] marktkoopman op de Albert Cuypmarkt heeft, naast zijn vaste marktplaats, geen recht op een tweede vaste marktplaats. De gemeente Amsterdam heeft zijn verzoek hiervoor terecht afgewezen. Dat [...]

  Lees verder
 • Vergunning voor crematorium Utrecht terecht verleend. Crematorium is een bijbehorend bouwwerk.

  29-08-2019

  [...] gemeente Utrecht heeft geen fouten gemaakt bij het verlenen van een vergunning voor de bouw van een crematorium op Begraafplaats St. Barbara in Utrecht. Dat is het oordeel van de [...]

  Lees verder
 • Voorzieningenrechter beslist: Rotterdamse horecazaken en winkels blijven voorlopig open

  29-08-2019

  [...] woensdag 28 augustus, heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan in alle 37 verzoeken van Rotterdamse horecaondernemers en winkeliers om een voorlopige voorziening te treffen. In alle [...]

  Lees verder
 • Werkzaamheden Amstelveenlijn hoeven niet te worden stilgelegd

  27-08-2019

  [...] werkzaamheden op het terrein Gondel/Turfschip voor de bouw van de Amstelveenlijn kunnen vooralsnog doorgaan. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. Omwonenden hadden de burgemeester van [...]

  Lees verder
 • Het PAS in strijd met EU-regels en dus geen basis voor natuurvergunningen

  20-08-2019

  [...] rechtbank Limburg heeft 38 zogenoemde PAS-zaken vereenvoudigd, zonder zitting, met uitspraken van 19 augustus 2019 afgehandeld. In deze zaken wilden met name milieuorganisaties dat verleende [...]

  Lees verder
 • Fouten bij besluiten over varkensstallen bij natuurgebied Kampina

  20-08-2019

  [...] veehouder mag vooralsnog geen biggen en vleesvarkens houden op zijn percelen bij de Kampina. De rechtbank Oost-Brabant vernietigde vandaag twee besluiten waarin de gemeente Oirschot en de [...]

  Lees verder
 • Marktvergunning Albert Cuyp terecht ingetrokken na vechtpartij

  20-08-2019

  [...] gemeente mocht de vergunning van twee marktondernemers op de Albert Cuypmarkt voor één, dan wel drie maanden intrekken naar aanleiding van een vechtpartij. Dat heeft de voorzieningenrechter als [...]

  Lees verder
 • Businesspark Amsterdam Osdorp stap dichterbij

  20-08-2019

  [...] is buurtbewoners van de Lutkemeerpolder niet gelukt om de werkzaamheden tegen te houden die nodig zijn voor het realiseren van Businesspark Amsterdam Osdorp (zie nieuwsbrief 30). De [...]

  Lees verder
 • ​Boerin moet binnen twee weken uit boerderij verhuizen

  13-08-2019

  [...] boerin die de ecologische boerderij De Boterbloem in Amsterdam-West runt, mag niet langer op haar bedrijf wonen. Als zij niet binnen twee weken verhuist, moet zij een dwangsom van 9.000 euro [...]

  Lees verder
 • Groen licht voor bomenkap in de Kinkerbuurt

  05-08-2019

  [...] projectontwikkelaar die in de voormalige Ten Kateschool appartementen heeft gerealiseerd, mag starten met de kap van acht 40 jaar oude bomen op het achtererf. Een aantal omwonenden die de bomen [...]

  Lees verder
 • Bouw mestsilo's Bant mag voorlopig doorgaan

  02-08-2019

  [...] bouw van zes mestsilo’s in het dorp Bant (gemeente Noordoostpolder) hoeft voorlopig niet gestopt te worden. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland vandaag besloten [...]

  Lees verder
 • Terrasoverkapping mocht niet gebouwd worden

  29-07-2019

  [...] gemeente heeft terecht geweigerd om een vergunning te verlenen voor een terrasoverkapping die al (illegaal) was gebouwd. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Een Amsterdammer vroeg alsnog een [...]

  Lees verder
 • Geen schadevergoeding voor Rode Loper

  29-07-2019

  [...] gemeente hoeft geen vergoeding te betalen aan een horecaondernemer in de Vijzelstraat voor de overlast die hij heeft ondervonden van project Rode Loper. Dat heeft de rechtbank bepaald. In het [...]

  Lees verder
 • Reek Explodeert voldoet niet aan vuurwerkregels en was dus niet toegestaan

  26-07-2019

  [...] Explodeert had afgelopen nieuwjaarsdag niet mogen doorgaan. De rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de burgemeester van Landerd weliswaar een vergunning mocht verlenen voor het evenement met [...]

  Lees verder
 • Café Evergreen mag voorlopig openblijven

  23-07-2019

  [...] de burgemeester van ’s-Hertogenbosch opnieuw naar zijn besluit heeft gekeken, mag café Evergreen openblijven. Dat is het oordeel van de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. [...]

  Lees verder
 • Vrouw krijgt 20.500 euro boete voor onttrekken van woning

  22-07-2019

  [...] gemeente Amsterdam heeft terecht een boete van 20.500 euro aan een Chinese vrouw opgelegd, voor het onttrekken van woonruimte, zonder dat zij de daarvoor benodigde vergunning had. Dat heeft de [...]

  Lees verder
 • Mogelijke overlast geur moet met deskundigenrapport worden onderbouwd.

  15-07-2019

  [...] geding is een verleende omgevingsvergunning voor het veranderen van een pluimveehouderij. De veranderingen bestaan uit het verplaatsen van de ventilatoren van de achterzijde naar de voorzijde van [...]

  Lees verder
 • Weigering binnenplanse afwijkingsmogelijkheid onvoldoende gemotiveerd

  15-07-2019

  [...] geding is de weigering van een omgevingsvergunning voor de bouw van een oogstopslagloods. De goothoogte van de nieuw te bouwen loods van 5,75 meter is in strijd met het bestemmingsplan dat een [...]

  Lees verder
 • Overlast typisch nachtcafé opnieuw onder de loep

  15-07-2019

  [...] gemeente Amsterdam moet opnieuw onderzoek doen naar mogelijke geluidoverlast door bezoekers van een nachtclub in het centrum. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Na het uitvoeren van een paar [...]

  Lees verder
 • Helmondse mag houtkachel blijven stoken

  12-07-2019

  [...] gemeente Helmond is niet volledig geweest bij de beoordeling van een geschil tussen buren over een houtkachel. Hij had moeten bepalen in welke gevallen er sprake zou kunnen zijn van overlast. Dit [...]

  Lees verder
 • College van B&W moet nieuwe beslissing nemen over nieuwe opslagloods pluimveehouderij Reijmerstok

  12-07-2019

  [...] heeft de rechtbank Limburg geoordeeld dat het college van B&W van de gemeente Gulpen-Wittem de afwijzing van de gevraagde vergunning voor een nieuwe opslagloods op het terrein van een [...]

  Lees verder
 • Rechter: stichting mag voorlopig onderdak bieden aan zijn cliënten

  11-07-2019

  [...] voorzieningenrechter schorst het besluit van de gemeente Arnhem om de bewoning van de rechtervleugel van het oude woonzorgcentrum De Paasberg te beëindigen. Door deze beslissing mag Stichting [...]

  Lees verder
 • De exploitatie van de Seafood Shop moet op de schop

  09-07-2019

  [...] gemeente Amsterdam mocht handhavend optreden tegen The Seafood Shop, omdat zij vindt dat de viswinkel een verkapt fastfoodrestaurant is, wat niet is toegestaan volgens het bestemmingsplan. Dat [...]

  Lees verder
 • Namenmonument mag worden gebouwd

  09-07-2019

  [...] Namenmonument – een monument ter nagedachtenis aan de Nederlandse slachtoffers van de Holocaust – mag worden gebouwd op de geplande locatie aan de Weesperstraat. De gemeente Amsterdam mocht het [...]

  Lees verder
 • Boete illegale onderhuur van 20.000 naar 5.000 euro

  08-07-2019

  [...] gemeente heeft terecht een boete opgelegd aan een Amsterdamse woningeigenaar, omdat zijn huurder de woning onderverhuurde aan toeristen. Deze boete was echter wel te hoog. Dat heeft de rechtbank [...]

  Lees verder
 • Pluimveehouderij mag bedrijf in Someren eindelijk uitbreiden

  05-07-2019

  [...] Staten van Noord-Brabant (GS) mocht een pluimveehouderij in Someren een natuurvergunning verlenen voor uitbreiding van het bedrijf. Dat oordeelt de rechtbank Oost-Brabant. Een cruciaal [...]

  Lees verder
 • Onderzoek: behoefte aan rechter in de buurt

  10-Sep-2019

  Ook in Nederland is er behoefte aan rechters die in wijken en buurten op een laagdrempelige en toegankelijke manier rechtspreken. Dat is 1 van de belangrijkste uitkomsten van een onlangs verschenen onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum naar de Belgische en Franse vrederechter. De Rechtspraak ziet deze conclusie als steun in de rug voor vergelijkbare projecten die inmiddels in Nederland gestart zijn.

  Lees verder
 • Rechtbank vernietigt 12 verleende PAS-natuurvergunningen

  17-Jul-2019

  De rechtbank Midden-Nederland heeft twaalf zogenoemde PAS-zaken vereenvoudigd, zonder zitting, afgehandeld. In deze zaken wilden met name milieuorganisaties dat verleende natuurvergunningen worden ingetrokken. Het gaat hierbij om vergunningen voor hoofdzakelijk veehouderijen die willen uitbreiden. De bestuursrechter heeft deze beroepen onder verwijzing naar een uitspraak van de Raad van State gegrond verklaard. De vergunningen zijn daarom vernietigd.

  Lees verder
 • Eerste jaaroverzicht Commissie rechtseenheid bestuursrecht

  18-Feb-2019

  Vandaag (18 februari 2019) hebben de vier hoogste bestuursrechters het eerste jaaroverzicht van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht gepubliceerd. In het jaaroverzicht licht de commissie haar werkzaamheden van het afgelopen jaar toe. De commissie heeft zich in 2018 over verschillende bestuursrechtelijke onderwerpen gebogen.

  Lees verder
 • Vragen en antwoorden over de financiële zorgen van de Rechtspraak

  21-Aug-2018

  NRC schrijft vandaag dat het financieringstekort van de Rechtspraak dit jaar forser toeneemt dan verwacht. Hoe staat de Rechtspraak er financieel voor? Antwoorden op veelgestelde vragen.

  Lees verder
 • Bestuursorgaan in de zin van de Awb

  21-Aug-2018

  De Centrale Raad van Beroep geeft in zijn uitspraak van 15 augustus 2018 criteria op grond waarvan een privaatrechtelijke rechtspersoon als bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Awb kan worden aangemerkt.

  Lees verder
 • Nieuwe ontwikkelingen rond digitalisering Rechtspraak

  28-Jun-2018

  De Raad voor de rechtspraak wil digitaal procederen in handelsvorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging niet landelijk invoeren en zal de minister niet vragen het daartoe benodigde koninklijk besluit voor te bereiden. Deze manier van procederen is vorig jaar als pilot gestart bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland, maar daar wordt geen uitbreiding aan gegeven. Ook het systeem waarmee digitaal wordt geprocedeerd in het bestuursrecht wordt niet verder ontwikkeld.

  Lees verder
 • Op de rol: 'Eten bij Five Guys is een ervaring'. Verslag van een rechtszitting

  22-May-2018

  De hamburger- en frietketen Five Guys (1.200 vestigingen in Amerika en Canada) slaat zijn vleugels uit in Europa. Parijs heeft er nu 4, Londen 24! En Amsterdam? 0. Vaderlandse liefhebbers van de Five Guys burgers moeten naar Eindhoven, Utrecht of Rotterdam. Straks kunnen ze ook in Almere en Den Haag terecht. In die steden zit Five Guys in het hartje van de stad, en dat wil de keten ook in Amsterdam. Zoals ze ook op de Champs-Élysées zitten, of bij Piccadilly Circus.

  Lees verder
 • Minister Dekker: stoppen met digitalisering rechtspraak geen optie

  25-Apr-2018

  Het digitaliseren van rechtspraak is volgens minister Dekker (voor Rechtsbescherming) noodzakelijk, en niet te stoppen. Wel vindt hij dat hierbij goed moet worden gekeken naar de manier waarop de Rechtspraak als organisatie wordt bestuurd. Het moet helder zijn waar verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen. Ook is speciale aandacht nodig voor de snelheid en het ambitieniveau van de digitalisering, stelde de minister tijdens een debat in de Tweede Kamer vandaag.

  Lees verder
 • Aantal rechtszaken vorig jaar fors gedaald

  23-Apr-2018

  Het aantal rechtszaken is het afgelopen jaar in bijna alle rechtsgebieden fors afgenomen, zo blijkt uit het vandaag verschenen jaarverslag van de Rechtspraak. Met name het aantal kanton handelszaken is flink gedaald. Vorig jaar zijn daar 81 duizend minder zaken van aangebracht dan een jaar eerder. Kanton handelszaken gaan vaak over incasso's na het niet betalen van rekeningen, bijvoorbeeld voor een zorgverzekering of telefoonabonnement.

  Lees verder
 • Projecten voor effectievere rechtspraak overal in startblokken

  20-Apr-2018

  Door het hele land ontwikkelen rechters plannen die gericht zijn op het effectiever inzetten van rechtspraak, en rechtspraak toegankelijk te houden voor iedereen. De belangrijkste winst van maatschappelijk effectieve rechtspraak is dat het recht wordt ingezet om alledaagse problemen van mensen echt op te lossen.

  Lees verder
 • 'Je recht halen is voor velen niet te betalen'

  17-Apr-2018

  Steeds meer mensen zien af van een gang naar de rechter omdat ze het niet kunnen betalen. Daarom moeten de kosten om een rechtszaak te voeren, de griffierechten, drastisch omlaag.

  Lees verder
 • Digitale procedures Rechtspraak blijven gewoon in gebruik

  16-Apr-2018

  Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) heeft afgelopen vrijdag een brief (tweedekamer.nl) 1) naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij zijn zorgen uit over de digitalisering van de Rechtspraak. De Raad voor de rechtspraak heeft begrip voor deze zorgen en is in gesprek met de minister over de ontstane situatie en de gevolgen voor de toekomst.

  Lees verder
 • Vragen en antwoorden over digitale toegankelijkheid in plaats van automatisering

  11-Apr-2018

  De Rechtspraak verlegt de focus 1) van het automatiseren van juridische procedures naar vergroting van de digitale toegankelijkheid. Hieronder antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

  Lees verder
 • Digitale toegankelijkheid in plaats van automatisering

  10-Apr-2018

  De Rechtspraak verlegt de focus van het automatiseren van juridische procedures naar vergroting van de digitale toegankelijkheid.

  Lees verder
 • Rechtspraak: Wetsvoorstel legale wietverkoop stuit op bezwaren

  4-Apr-2018

  Een wetsvoorstel dat een experiment mogelijk maakt met legale teelt en verkoop van hennep, stuit op een aantal bezwaren. Dat schrijft de Raad voor de rechtspraak in een advies (1) aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De proef is niet in overeenstemming met internationale verdragen en er ligt willekeur op de loer bij de selectie van telers en coffeeshops die mee mogen doen. Dat kan leiden tot juridische procedures, stelt de Raad.

  Lees verder
 • College van Beroep voor het bedrijfsleven vraagt conclusie over boetestelsel Meststoffenwet

  8-Mar-2018

  De president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft aan raadsheer advocaat-generaal prof. mr. dr. P.J. Wattel gevraagd om een conclusie te nemen in drie bij het CBb aanhangige hoger beroepszaken. In die zaken zijn boetes opgelegd wegens overtreding van de Meststoffenwet.

  Lees verder
 • Rechtspraak oriënteert zich op onafhankelijke toetsing digitalisering

  6-Feb-2018

  De Rechtspraak oriënteert zich op een verzoek aan het Bureau ICT-toetsing (BIT) om een onafhankelijke toets uit te voeren ten behoeve van de verdere digitalisering van de rechtspraak.

  Lees verder
 • 5 vragen en antwoorden over de digitalisering van rechtspraak

  31-Jan-2018

  Hieronder antwoorden op veelgestelde vragen over de digitalisering van rechtspraak.

  Lees verder
 • Tevredenheid over rechters onverminderd hoog

  30-Jan-2018

  Rechtzoekenden en professionals zijn nog steeds erg tevreden over het functioneren van rechters. Dat blijkt uit het driejaarlijkse landelijke klantwaarderingsonderzoek onder rechtzoekenden en professionals van de rechtbank Noord-Nederland. Zij voelen zich serieus genomen door de rechter en waarderen hoe de rechter met hen omgaat.

  Lees verder
 • Planning digitalisering aangepast

  9-Jan-2018

  De Rechtspraak werkt sinds een aantal jaren aan digitalisering en modernisering van juridische procedures.

  Lees verder

Auteurs

Aa, Eric van der
Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Aelmans, Jo
Aerts, Robin
Akkerman, Jet
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Batenburg, Sylvia
Beek, Frank van
Beeren, Marloes
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Berg, Peter van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bieman, Iris den
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Boissevain, Iaira
Bollen, Bart
Bolt, Anneke
Bontenbal, Maurice
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botman, Marleen
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braad, Evelien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Brascamp, Eva
Breedt, Falco
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Iman
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bromet, Laura
Brouns, Lieke
Bruggeman, Kees-Willem
Bruijn, Michelle
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Bügel, Peter
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Buitenhuis, Mariëtta
Bullens, Marie-Anna
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Cappendijk, Michiel
Casimir, Tanja
Caspar Boendermaker
Cate, Flip ten
Ceelen, Mistral
Ceulen, Esther
Chan, Yu An
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Colpaert, Gijs
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Boer, Rob
De Jong, Martine
de Ruijter, Bart-Adriaan
Deinsen, Nino van
Dekker, Heidi
Dekker, Irma
Dekker, Sander
Delden, Arjan van
Delissen-Buijnsters, Conny
Delissen, Caspar
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Deutekom, Claes van
Dieperink, Marjolein
Dijk, Chris van
Dijk, Frans van
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Dijkstra, Stephanie
Disseldorp, Phinney
Donker, Jurgen van den
Donkersloot, Raphaël
Dooren, Mirte van
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Doren, Simon van
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Duijvestijn, Guido
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Eddini, Meryem
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elbertsen, Sammie
Elligens, Anne
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Engelshoven, Ingrid van
Essen, Joost van
Euler - van Hulst, Karolina
Euverman, Emile
Evens, Robin
Faber, Hendrik
Feenstra, Lieke
Feijtel, Jos
Fejzović, Delila
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Fick-Nolet, Willemijn
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Fotowatkasb, Elnaz
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Geleuken, Bart van
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goossens, Paul
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Gramberg, Erik
Granneman, Jan
Gräper, Laurens
Grapperhaus, Ferdinand
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Grit, Elzelou
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haan, Peter de
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Gertjan
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heer, Jan de
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijningen, Jan van
Heijnsbroek, Paul
Heijst, Ivo van
Helder, Reimer
Helvoirt, Kees van
Hendriks, Menno
Hendrikx, Michelle
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Herweijer, Schil
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoek, Marije van der
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoenselaar, Lucienne
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollander, Wouter den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogeveen, Lasse
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Hoppe, Fanauw
Horst, Sanne van der
Hospers, Gert-Jan
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Hubregtse, Tessa
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Hulshof, Juuk
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Nico
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen Schoonhoven, Martijn
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Erik
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Janus, Susanne
Jellinghaus, Steven
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong-Commandeur, Saskia de
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Hugo de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Jurgen van der Heijden
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Kil, Joost
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Knops, Raymond
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koning, Regina
Kooijman, Rutger
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortland, Bird
Kortmann, Tijn
Koudstaal, Ivar
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Krijgsman, Jeroen
Krol, Wim
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagendijk, Caroline
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lamberigts, Pascal
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Langeraar, Jan Willem
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Eline van
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Lombert, Claire
Loo, Arjan
Louws, Ritso
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lubbers, Michiel
Lucassen, Robert
Luijkx, Menno
Lurks, Marco
Lycklama, Tinco
Mak, Annette
Malikzada, Zahra
Manders, Tanja
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Martines, Ron de
Mazzola, Albertine
Meerburg, Jan Hein
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijdenberg, Dave van den
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Molenaar-Wingens, Rut
Moorsel, Laura van
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Mutlu, Christian
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijboer, Anita
Nijendaal, Maarten van
Nijenhof-Wolters, Mariska
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nijssen, Pim
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Nooren, Maatje
Norde, Coline
Nouwen, Lonneke
Nuiten, Pieter
O’Connor, Ciaran
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Olsthoorn, Megan
Omon, Bram
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Oosterkamp, Jan
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Marije
Overwater, Peter
Özdemir, Burcu
Paassen, Henk van
Palm, Elisa
Pals-Reiniers, Miranda
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Philipsen, Loes
Pierik, Marlies
Pijnenburg, Geert
Pinxter, Daan
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Ploeg, Jan-Ale van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Poort, Bart
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Putting, Sandra
Raad van State
Radstaak, Manouk
Raijmakers, Rien
Rakovitch, Victoria
Rappard, Aemile van
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reijnders, Tjalling
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renooy, Skadi
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Ridder, Hennes de
Rietbroek, René
Rijke, Michelle de
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands-Fransen, Daniëlle
Roeleveld, Paul
Rondhuis, Merle
Roordink, Koen
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiter, Cor
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus, Monique
Rusman-Walters, Synneva
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders-Kaiser, Marleen
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltema, Martijn
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schipper, Sanne
Schippers, Liesbeth
Schneider, Frits
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schreurs, Frans
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Selst, Johan van
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Silverentand, Christian
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Sjoer, Hester
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Jarno
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijder-Kuipers, Birgit
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stolze, Indira
Stork, Michael
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Tariki, Adil
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonino, Brim
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Van Voskuilen, Rijk
Vark, Hans van
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Velzen-de Boer, Mathilde van
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verdam, Henriëtte
Verhaegh, Coen
Verhoeven, M.J.H.M.
Verkaik, Eric
Vermeulen, Marleen
Vermeulen, Monique
Vermeulen, Sandra
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visch, Stijn
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vlam, Roland de
Vlasblom, Danny
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
Vlijmen, Francine van
Voncken, Nadine
Vons, Gertjan
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vosters, Luc
Vries, Ewoud de
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Walsum, Loes van
Wanrooij, Amy van
Weebers-Vrenken, Caroline
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Westerink, Jan
Westrik, Roel
Wezel, Anniek van
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijk, Ad van
Wijmans, Jutta
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems-Muller, Myke
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Winkelhuijzen, Diana
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Chiel de
Wit, Maaike de
Wit, Maarten de
Wit, Maarten de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Woolderink, Judith
Wossink, Mark
Woude, Caroline van der
Woudenberg, Annemarie van
Wouter van de Wetering
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zwan, Hans van der
Zweers, Jim
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte