Loo, Arjan

Arjan Loo is advocaat bij Poelmann van den Broek advocaten, werkterrein omgeving en overheid.

 • Hennepteelt in huurwoning, wanneer is de controle van de verhuurder voldoende?

  23-08-2019

  [...] ver gaat de (bestuursrechtelijke) plicht voor een verhuurder om te controleren of er geen illegale activiteit in zijn verhuurde pand plaatsvindt? De bestuursrechter is daarin streng. Van een [...]

  Lees verder
 • Invordering dwangsom alleen mogelijk als een last overtreden kan worden

  27-06-2019

  [...] zijn er in vele soorten en maten. Vaak gaat het om de vraag of al dan niet terecht een last onder dwangsom wordt opgelegd en of de inhoud van de opgelegde last wel klopt. Zie [...]

  Lees verder
 • Parkeerbehoefte van leegstaand pand speelt belangrijke rol bij vervangende nieuwbouw

  16-05-2019

  [...] elk bouwplan wordt beoordeeld of wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Bij volledige nieuwbouw is die rekensom snel gemaakt. Maar wat als er sprake is van vervangende nieuwbouw? Mag [...]

  Lees verder
 • Welstandsoordeel kan de bouwmogelijkheden van een bestemmingsplan niet beperken

  10-04-2019

  [...] een welstandscommissie eisen aan een bouwplan stellen? En zo ja, welke eisen zijn dat dan? Die vraag komt vaak in een juridische procedure naar voren. Uit een uitspraak van 10 april 2019 [...]

  Lees verder
 • Last onder dwangsom mag niet verder strekken dan nodig om overtreding te beëindigen

  28-03-2019

  [...] overheid heeft tot taak toe te zien op de naleving van de wet en regelgeving en waar nodig kan zij sancties toepassen als deze regels niet worden nageleefd. Een van de mogelijkheden die daarbij [...]

  Lees verder
 • Hennepteelt in bedrijfspand, burgemeester kan (toch) niet overgaan tot sluiting

  14-03-2019

  [...] ver gaat de (bestuursrechtelijke) plicht voor een verhuurder om te controleren of er geen illegale hennepteelt in zijn pand plaatsvindt? De bestuursrechter is daarin streng. Van een verhuurder [...]

  Lees verder
 • Voor een geasfalteerde skeelerbaan van 5.100 m2 is geen omgevingsvergunning vereist

  07-02-2019

  [...] Afdeling heeft gesproken: voor een geasfalteerde skeelerbaan van 5.100 m2 is geen omgevingsvergunning vereist. Dit blijkt uit haar uitspraak van 6 februari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:331). Deze [...]

  Lees verder
 • Bestaand parkeertekort geen reden om een vergunning te weigeren

  02-01-2019

  [...] een bestaand parkeerprobleem een reden zijn om een vergunning te weigeren? Op 2 januari 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een verhelderende uitspraak over deze vraag gedaan. Uit deze [...]

  Lees verder
 • Amsterdamse aanpak van toeristenwinkels blijft overeind, maar nieuwe kaaswinkel mag blijven

  20-12-2018

  [...] 6 oktober 2017 heeft de gemeente Amsterdam een zogenoemd voorbereidingsbesluit genomen om paal en perk te stellen aan het grote aantal ‘toeristenwinkels’ in haar centrum (postcodegebied 1012). [...]

  Lees verder
 • Beleidsregels wijzigen tijdens vergunningprocedure, dat kan niet zomaar!

  13-12-2018

  [...] enige regelmaat komt het voor dat na het indienen van een aanvraag om een vergunning gemeentelijke beleidsregels worden gewijzigd. Dit leidt vaak tot frustratie van een aanvrager. In sommige [...]

  Lees verder
 • Afdeling: u moet niet zeuren over vlaggenmasten, ook al kijkt u er recht tegenaan!

  07-11-2018

  [...] een oordeel van een bestuursrechter te krijgen is vereist dat iemand belanghebbende is. Dat wil zeggen dat iemand een rechtstreeks belang bij een besluit heeft. Anders gezegd: alleen als iemand [...]

  Lees verder
 • Goede ruimtelijke ordening betekent “Op tijd je huiswerk doen!”

  26-09-2018

  [...] bepalen welke bouw- en gebruiksmogelijkheden er voor u gelden. Als uw plan past binnen die mogelijkheden, moet er een vergunning worden verleend en is er geen nadere afweging meer [...]

  Lees verder
 • Terecht opgelegde last onder dwangsom betekent nog geen rechtmatige invordering

  29-08-2018

  [...] dat u geconfronteerd wordt met een last onder dwangsom. Een eerste vraag die dan opkomt is of dat wel terecht is. Dat zal altijd scherp moeten worden beoordeeld. Maar ook als de conclusie is [...]

  Lees verder
 • Crematorium wil uitbreiden, maar blijkt (mogelijk) al jaren illegaal aanwezig te zijn

  15-08-2018

  [...] mag er toch van uitgaan dat als u al vele jaren een bedrijf exploiteert, dat bedrijf op grond van het bestemmingsplan ook is toegestaan. Dat is zeker niet altijd het geval, zoals nog maar eens [...]

  Lees verder
 • Begint de nacht om 24.00 of om 02.00 uur? Normaal spraakgebruik doorslaggevend

  11-07-2018

  [...] moet een fastfoodrestaurant zijn deuren sluiten als het ’s nachts gesloten moet zijn? Is dat om 24.00 uur of om 02.00 uur ’s nachts? De Afdeling heeft in haar uitspraak van 11 juli [...]

  Lees verder
 • Wanneer is er sprake is van een ‘kruimelgeval’ en geldt een korte vergunningprocedure?

  10-07-2018

  [...] markt trekt gelukkig weer aan. Steeds meer bouwinitiatieven komen van de grond en de wens om daarbij snel tot realisatie en oplevering over te kunnen gaan is onverminderd groot. Zoals u wellicht [...]

  Lees verder
 • Een broodjeszaak in Pannerden blijkt ‘noodzakelijk’

  05-07-2018

  [...] wordt in procedures bij de bestuursrechter over vergunningen en bestemmingsplannen nogal eens een discussie gevoerd over de uitleg van begrippen. Bijvoorbeeld over de vraag of een gewenst gebruik [...]

  Lees verder
 • Alleen verplicht tot een energiebesparing als het voor uw bedrijf (tijdig) rendabel is

  23-05-2018

  [...] vele jaren vindt er een juridische discussie plaats tussen bedrijven en gemeenten. Kern van die discussie is dat veel gemeenten menen dat zij bedrijven kunnen verplichten tot het nemen van [...]

  Lees verder
 • Let op: bestuurlijke waarschuwing kan een besluit zijn

  02-05-2018

  [...] veel sanctiebesluiten van overheden gaan waarschuwingen vooraf. De rechtspraktijk zat geruime tijd met de vraag of dergelijke waarschuwingen ook besluiten zijn in de zin van de Algemene wet [...]

  Lees verder
 • Slijterij in supermarkt ‘gesloten’: toch moet er een leidinggevende aanwezig zijn

  18-04-2018

  [...] een slijterij in een supermarkt moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn, zelfs als de slijterij ‘gesloten’ is. Dat is het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak in een uitspraak van 18 [...]

  Lees verder
 • Creatief omgaan met uw bouwaanvraag

  28-02-2018

  [...] bestemmingsplan is bepalend voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden die u heeft. Maar veelal komt het voor dat het door u gewenste bouwplan (net) niet past in die mogelijkheden. Uit een uitspraak [...]

  Lees verder
 • Eens een bordeel, altijd een bordeel?

  24-01-2018

  [...] een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:203) blijkt nog eens duidelijk dat een gemeente bestaande (vergunde) rechten dient [...]

  Lees verder
 • Strijd met het bestemmingsplan? Let ook op overgangsrecht!

  17-01-2018

  [...] project dat in eerste instantie in strijd lijkt met het bestemmingsplan, hoeft dat toch niet te zijn indien het onder het overgangsrecht valt. Een omgevingsvergunning om af te wijken is dan niet [...]

  Lees verder
 • Volledig overgeleverd aan de ‘grillen’ van een welstandscommissie?

  10-01-2018

  [...] het oordeel of u een omgevingsvergunning krijgt volledig afhankelijk zijn van een vereist positief welstandsadvies? Het antwoord van de Afdeling in een uitspraak van 10 januari 2018 [...]

  Lees verder
 • Niet verzekerd zijn is eigen schuld?

  13-12-2017

  [...] aansprakelijkheidsprocedures wordt regelmatig het verweer gevoerd dat degene die meent een claim te hebben ook zelf een bepaalde mate van eigen schuld aan de ontstane schade heeft. Bijvoorbeeld [...]

  Lees verder
 • Parkeerperikelen bij uitwerkingsplannen

  15-11-2017

  [...] in een bestemmingsplan een uitwerkingsplicht is opgenomen, dient het college van burgemeester en wethouders in beginsel een uitwerkingsplan vast te stellen. In het kader van een beroep tegen [...]

  Lees verder
 • Gastarbeiders vormen geen huishouden

  08-11-2017

  [...] een recente blog heb ik al eens aangegeven dat het lang niet altijd makkelijk is om een juist antwoord te geven op de vraag welk gebruik op grond van een bestemmingsplan is toegestaan. Dat leidt [...]

  Lees verder
 • Voorkom vertraging: wees scherp op een duidelijke regeling in het bestemmingsplan

  04-10-2017

  [...] een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 4 oktober 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2684) blijkt nog maar eens dat het ontbreken van een duidelijke regeling in een bestemmingsplan kan leiden [...]

  Lees verder
 • Vergunningen voor 23 windturbines in Amsterdams havengebied terecht geweigerd

  30-08-2017

  [...] een vijftal uitspraken (onder meer ECLI:NL:RVS:2017:2331) van 30 augustus 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de Afdeling) geoordeeld dat het college van [...]

  Lees verder
 • Afdeling bestuursrechtspraak vult criterium ‘gevolgen van enige betekenis’ in

  23-08-2017

  [...] een uitspraak (ECLI:NL:RVS:2017:2271) van 23 augustus 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de Afdeling) het criterium ‘gevolgen van enige betekenis’ ingevuld. [...]

  Lees verder
 • Onjuiste bekendmaking van besluiten: de gevolgen kunnen groot zijn

  17-08-2017

  [...] een uitspraak (ECLI:NL:RVS:2017:2196) van 16 augustus 2017 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de Afdeling) blijkt nog maar eens dat het lang niet altijd goed gaat [...]

  Lees verder
 • Is het echt ‘vrijheid, blijheid’ voor een gemeente bij het vaststellen van een legestarief?

  27-07-2017

  [...] 30 juni 2017 heeft de Hoge Raad geoordeeld over de Legesverordening 2013 van de gemeente Rotterdam, waarin een zogenoemd zaagtandsysteem was opgenomen. Ondanks dat zowel de rechtbank Rotterdam, [...]

  Lees verder
 • Evidente privaatrechtelijke belemmering bij vergunningverlening als goedkeuring VVE is vereist, maar niet wordt gegeven?

  26-07-2017

  [...] een uitspraak van 26 juli 2017 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de Afdeling) blijkt nogmaals dat er nagenoeg nooit sprake is van een ‘evidente [...]

  Lees verder
 • Planschade: 2% of 5% normaal maatschappelijk risico voor de aanvrager

  22-06-2017

  [...] 21 juni 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State (verder: de Afdeling) een interessante uitspraak gedaan (ECLI:NL:RVS:2017:1653) over de vraag wanneer in beginsel bij een [...]

  Lees verder
 • Een tijdig bezwaar over de vraag ‘wel of geen slip’?

  21-06-2017

  [...] 21 juni 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State (verder: de Afdeling) een interessante uitspraak gedaan over hoe het gemeentebestuur moet handelen als er twijfel bestaat of [...]

  Lees verder
 • Raad van State: ook concurrenten mogen klagen over misbruik bevoegdheid

  13-06-2017

  [...] lijkt voor concurrenten soms steeds lastiger te worden om met succes een aan een concurrent verleende vergunning aan te vechten. Bestuursrechters moeten zich sinds enkele jaren in dergelijke [...]

  Lees verder
 • Verfijning ‘ladderjurisprudentie’: hoe moet worden omgegaan met uitwerkingsplichten in een vorig bestemmingsplan?

  27-04-2017

  [...] uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) wordt vaak gesteld dat ten onrechte geen ‘laddertoets’ is verricht. Gedoeld wordt dan op de ladder voor [...]

  Lees verder
 • Nieuwe kantoorconcepten: een ander gebruik én een uitbreiding binnen 8 weken vergund

  12-04-2017

  [...] is in de praktijk vaak behoefte aan mogelijkheden om leegstaande gebouwen of een gedeelte van een gebouw te transformeren naar een andere functie. Of om verschillende functies juist bij elkaar te [...]

  Lees verder
 • Geen nieuwe parkeerbehoefte bij invulling casco bouwwerk

  11-04-2017

  [...] 5 april 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State (verder: de Afdeling) na een jarenlange procedure in een einduitspraak geoordeeld over een verleende omgevingsvergunning voor [...]

  Lees verder
 • Strenge eisen om een brancheringsbeperking te rechtvaardigen

  11-Sep-2018

  In Nederland weten wij niet anders dan dat niet alle vormen van detailhandel op elke locatie zijn toegestaan. Reden daarvoor is dat niet elke locatie voor elke vorm van detailhandel geschikt is en dat gemeenten veelal het centrumgebied willen beschermen. Concreet gezegd: een bouwmarkt aan de rand van de stad en de kledingwinkel in het centrum.

  Lees verder
 • Brancheringsregelingen voor detailhandel in strijd met Europees recht (II)?

  3-Oct-2017

  In Nederland weten wij niet anders dan dat niet alle vormen van detailhandel op elke locatie zijn toegestaan. Reden daarvoor is dat niet elke locatie voor elke vorm van detailhandel geschikt is en dat gemeenten veelal het centrumgebied willen beschermen. Concreet gezegd: een bouwmarkt aan de rand van de stad en de kledingwinkel in het centrum.

  Lees verder
 • Is de overheid een betrouwbare partner?

  12-Jun-2017

  De gemeenteraad heeft een grote vrijheid om een bestemmingsplan vast te stellen, maar ook om uiteindelijk te weigeren om een bestemmingsplan vast te stellen. Dat komt omdat de gemeenteraad bij een besluit over vaststelling van een bestemmingsplan beleidsruimte heeft.

  Lees verder

Auteurs

Aa, Eric van der
Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Aelmans, Jo
Aerts, Robin
Akkerman, Jet
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Batenburg, Sylvia
Beek, Frank van
Beeren, Marloes
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Berg, Peter van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bieman, Iris den
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Boissevain, Iaira
Bollen, Bart
Bolt, Anneke
Bontenbal, Maurice
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botman, Marleen
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braad, Evelien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Brascamp, Eva
Breedt, Falco
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Iman
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bromet, Laura
Brouns, Lieke
Bruggeman, Kees-Willem
Bruijn, Michelle
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Bügel, Peter
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Buitenhuis, Mariëtta
Bullens, Marie-Anna
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Cappendijk, Michiel
Casimir, Tanja
Caspar Boendermaker
Cate, Flip ten
Ceelen, Mistral
Ceulen, Esther
Chan, Yu An
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Colpaert, Gijs
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Boer, Rob
De Jong, Martine
de Ruijter, Bart-Adriaan
Deinsen, Nino van
Dekker, Heidi
Dekker, Irma
Dekker, Sander
Delden, Arjan van
Delissen-Buijnsters, Conny
Delissen, Caspar
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Deutekom, Claes van
Dieperink, Marjolein
Dijk, Chris van
Dijk, Frans van
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Dijkstra, Stephanie
Disseldorp, Phinney
Donker, Jurgen van den
Donkersloot, Raphaël
Dooren, Mirte van
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Doren, Simon van
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Duijvestijn, Guido
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Eddini, Meryem
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elbertsen, Sammie
Elligens, Anne
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Engelshoven, Ingrid van
Essen, Joost van
Euler - van Hulst, Karolina
Euverman, Emile
Evens, Robin
Faber, Hendrik
Feenstra, Lieke
Feijtel, Jos
Fejzović, Delila
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Fick-Nolet, Willemijn
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Fotowatkasb, Elnaz
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Geleuken, Bart van
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goossens, Paul
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Gramberg, Erik
Granneman, Jan
Gräper, Laurens
Grapperhaus, Ferdinand
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Grit, Elzelou
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haan, Peter de
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Gertjan
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heer, Jan de
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijningen, Jan van
Heijnsbroek, Paul
Heijst, Ivo van
Helder, Reimer
Helvoirt, Kees van
Hendriks, Menno
Hendrikx, Michelle
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Herweijer, Schil
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoek, Marije van der
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoenselaar, Lucienne
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollander, Wouter den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogeveen, Lasse
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Hoppe, Fanauw
Horst, Sanne van der
Hospers, Gert-Jan
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Hubregtse, Tessa
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Hulshof, Juuk
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Nico
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen Schoonhoven, Martijn
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Erik
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Janus, Susanne
Jellinghaus, Steven
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong-Commandeur, Saskia de
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Hugo de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Jurgen van der Heijden
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Kil, Joost
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Knops, Raymond
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koning, Regina
Kooijman, Rutger
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortland, Bird
Kortmann, Tijn
Koudstaal, Ivar
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Krijgsman, Jeroen
Krol, Wim
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagendijk, Caroline
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lamberigts, Pascal
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Langeraar, Jan Willem
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Eline van
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Lombert, Claire
Loo, Arjan
Louws, Ritso
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lubbers, Michiel
Lucassen, Robert
Luijkx, Menno
Lurks, Marco
Lycklama, Tinco
Mak, Annette
Malikzada, Zahra
Manders, Tanja
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Martines, Ron de
Mazzola, Albertine
Meerburg, Jan Hein
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijdenberg, Dave van den
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Molenaar-Wingens, Rut
Moorsel, Laura van
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Mutlu, Christian
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijboer, Anita
Nijendaal, Maarten van
Nijenhof-Wolters, Mariska
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nijssen, Pim
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Nooren, Maatje
Norde, Coline
Nouwen, Lonneke
Nuiten, Pieter
O’Connor, Ciaran
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Olsthoorn, Megan
Omon, Bram
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Oosterkamp, Jan
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Marije
Overwater, Peter
Özdemir, Burcu
Paassen, Henk van
Palm, Elisa
Pals-Reiniers, Miranda
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Philipsen, Loes
Pierik, Marlies
Pijnenburg, Geert
Pinxter, Daan
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Ploeg, Jan-Ale van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Poort, Bart
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Putting, Sandra
Raad van State
Radstaak, Manouk
Raijmakers, Rien
Rakovitch, Victoria
Rappard, Aemile van
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reijnders, Tjalling
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renooy, Skadi
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Ridder, Hennes de
Rietbroek, René
Rijke, Michelle de
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands-Fransen, Daniëlle
Roeleveld, Paul
Rondhuis, Merle
Roordink, Koen
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiter, Cor
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus, Monique
Rusman-Walters, Synneva
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders-Kaiser, Marleen
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltema, Martijn
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schipper, Sanne
Schippers, Liesbeth
Schneider, Frits
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schreurs, Frans
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Selst, Johan van
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Silverentand, Christian
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Sjoer, Hester
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Jarno
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijder-Kuipers, Birgit
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stolze, Indira
Stork, Michael
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Tariki, Adil
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonino, Brim
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Van Voskuilen, Rijk
Vark, Hans van
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Velzen-de Boer, Mathilde van
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verdam, Henriëtte
Verhaegh, Coen
Verhoeven, M.J.H.M.
Verkaik, Eric
Vermeulen, Marleen
Vermeulen, Monique
Vermeulen, Sandra
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visch, Stijn
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vlam, Roland de
Vlasblom, Danny
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
Vlijmen, Francine van
Voncken, Nadine
Vons, Gertjan
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vosters, Luc
Vries, Ewoud de
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Walsum, Loes van
Wanrooij, Amy van
Weebers-Vrenken, Caroline
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Westerink, Jan
Westrik, Roel
Wezel, Anniek van
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijk, Ad van
Wijmans, Jutta
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems-Muller, Myke
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Winkelhuijzen, Diana
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Chiel de
Wit, Maaike de
Wit, Maarten de
Wit, Maarten de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Woolderink, Judith
Wossink, Mark
Woude, Caroline van der
Woudenberg, Annemarie van
Wouter van de Wetering
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zwan, Hans van der
Zweers, Jim
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte