Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikelnummer: 9789013152197 Categorieën: ,
Nederlands |
12 augustus 2019
Tekst & Toelichting Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Tekst & Commentaar

De korte, heldere commentaren in deze uitgave helpen u snel antwoord te vinden op tal van vragen over de Wabo en de uitvoeringsregelgeving. De vijfde druk biedt u de allerlaatste stand van zaken op het gebied van het omgevingsrecht en blikt vooruit op de nieuwe Omgevingswet. De vijfde druk van Tekst <(>&<)> Commentaar Wet algemene bepalingen omgevingsrecht biedt u de belangrijkste en meest actuele wet- en regelgeving op dit juridische terrein. De korte commentaren bij ieder artikel bieden direct helderheid in de materie. Naast de Wabo zelf, vindt u ook de bijbehorende uitvoeringsregelgeving in de vorm van het Besluit omgevingsrecht en de ministeriële regeling omgevingsrecht. Bovendien zijn de overgangsrechtelijke bepalingen uit de Invoeringswet Wabo opgenomen. De auteurs # specialisten op het terrein van het omgevingsrecht # hebben de tekst ten opzichte van de vorige druk volledig vernieuwd naar de stand van 1 mei 2019, met onder meer: de inwerkingtreding van het wetvoorstel Vergunningverlening Toezicht en Handhaving tot wijzigingen in (met name hoofdstuk 7) van de Wabo geleid, bijgewerkte jurisprudentie i.v.m. de veelvuldige ervaring die in de rechtspraktijk is opgedaan met de uitvoering van de Wabo. Daarnaast blikken de auteurs vooruit op de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking zal treden. Voor verschillende regelingen van de Wabo ziet u via een korte verwijzing in het commentaar helder of de betreffende regeling een plaats krijgt in de Omgevingswet en, zo ja, op welke wijze. Kortom: met deze druk bent u weer voorzien van alle relevante wetgeving, literatuur en rechtspraak # uiteraard voorzien van vernieuwd commentaar!

€138.00

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Wolters Kluwer Nederland B.V.
Bezorgtijd Op voorraad, verzending binnen 48 uur.
Taal Nederlands
Gewicht 468 gr
Afmetingen 187 X 128 X 28
ISBN 9789013152197
NUR 823