Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0
Artikelnummer: 9781787691407 Categorie:
eng |
1 januari 2019
 | 
0,0 rating
(0)
The Right to the Smart City
Cities around the world are pursuing a smart cities agenda. In general, these initiatives are promoted and rolled-out by governments and corporations which enact various forms of top-down, technocratic governance and reproduce neoliberal governmentality. Despite calls for the smart city agenda to be more citizen-centric and bottom-up in nature, how this translates into policy and initiatives is still weakly articulated and practiced. Indeed, there is little meaningful engagement by key stakeholders with respect to rights, citizenship, social justice, commoning, civic participation, co-creation, and how the smart city might be productively reimagined and remade. This book fills this lacuna by providing critical reflection on whether another smart city is possible and what such a city might look like, exploring themes such as how citizens are framed within it, the ethical implications of smart city systems, and whether injustices are embedded in city systems, infrastructures, services and their calculative practices. Contributors question whether the need for order, and the priorities of capital and property rights, trump individual and collective liberty. Ultimately considering what kind of smart city do individuals want to create, and how we create the most sustainable smart urban landscape.
Steden over de hele wereld streven naar een agenda voor slimme steden. Over het algemeen worden deze initiatieven gepromoot en uitgerold door overheden en bedrijven die verschillende vormen van top-down, technocratisch bestuur hanteren en neoliberale gouvernementaliteit reproduceren. Ondanks oproepen om de agenda voor slimme steden meer op de burger te richten en meer bottom-up van aard te laten zijn, wordt de wijze waarop dit zich vertaalt in beleid en initiatieven nog steeds zwak geformuleerd en in de praktijk gebracht. De belangrijkste belanghebbenden zijn nauwelijks betrokken bij rechten, burgerschap, sociale rechtvaardigheid, gemeenschappelijk gebruik, burgerparticipatie, co-creatie en de vraag hoe de slimme stad op een productieve manier opnieuw kan worden bedacht en vormgegeven. Dit boek vult deze lacune door kritisch na te denken over de vraag of een andere slimme stad mogelijk is en hoe zo’n stad eruit zou kunnen zien, waarbij thema’s worden verkend als hoe burgers erin worden gekaderd, de ethische implicaties van slimme stadssystemen, en de vraag of onrechtvaardigheden zijn ingebed in stadssystemen, infrastructuren, diensten en hun berekeningspraktijken. De deelnemers vragen zich af of de behoefte aan orde en de prioriteiten van kapitaal en eigendomsrechten belangrijker zijn dan individuele en collectieve vrijheid. Uiteindelijk wordt nagegaan wat voor soort slimme stad individuen willen creëren, en hoe we het meest duurzame slimme stadslandschap creëren.
€84.95

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd Printing on demand
Taal eng
Gewicht 452 gr
Afmetingen 236 X 155 X 17
ISBN 9781787691407
NUR POL002000