Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikelnummer: 9781138782198 Categorie:
Engels |
1 januari 2014
The Age of Intelligent Cities

This book concludes a trilogy that began with Intelligent Cities: Innovation, Knowledge Systems and digital spaces (Routledge 2002) and Intelligent Cities and Globalisation of Innovation Networks (Routledge 2008). Together these books examine intelligent cities as environments of innovation and collaborative problem-solving. In this final book, the focus is on planning, strategy and governance of intelligent cities.

Divided into three parts, each section elaborates upon complementary aspects of intelligent city strategy and planning. Part I is about the drivers and architectures of the spatial intelligence of cities, while Part II turns to planning processes and discusses top-down and bottom-up planning for intelligent cities. Cities such as Amsterdam, Manchester, Stockholm and Helsinki are examples of cities that have used bottom-up planning through the gradual implementation of successive initiatives for regeneration. On the other hand, Living PlanIT, Neapolis in Cyprus, and Saudi Arabia intelligent cities have started with the top-down approach, setting up urban operating systems and common central platforms. Part III focuses on intelligent city strategies; how cities should manage the drivers of spatial intelligence, create smart environments, mobilise communities, and offer new solutions to address city problems.

Main findings of the book are related to a series of models which capture fundamental aspects of intelligent cities making and operation. These models consider structure, function, planning, strategies toward intelligent environments and a model of governance based on mobilisation of communities, knowledge architectures, and innovation cycles.

 

Dit boek sluit een trilogie af die begon met Intelligent Cities: Innovation, Knowledge Systems and digital spaces (Routledge 2002) en Intelligent Cities and Globalisation of Innovation Networks (Routledge 2008). Samen onderzoeken deze boeken intelligente steden als omgevingen van innovatie en het gezamenlijk oplossen van problemen. In dit laatste boek ligt de nadruk op planning, strategie en bestuur van intelligente steden.

Elk deel is verdeeld in drie delen en gaat in op complementaire aspecten van de strategie en planning van intelligente steden. Deel I gaat over de drijfveren en architecturen van de ruimtelijke intelligentie van steden, terwijl deel II zich richt op planningsprocessen en ingaat op top-down en bottom-up planning voor intelligente steden. Steden als Amsterdam, Manchester, Stockholm en Helsinki zijn voorbeelden van steden die gebruik hebben gemaakt van bottom-up planning door de geleidelijke implementatie van opeenvolgende initiatieven voor regeneratie. Anderzijds zijn Living PlanIT, Neapolis op Cyprus en de intelligente steden van Saoedi-Arabië begonnen met de top-down benadering, door het opzetten van stedelijke besturingssystemen en gemeenschappelijke centrale platforms. Deel III richt zich op intelligente stadsstrategieën; hoe steden de aanjagers van ruimtelijke intelligentie moeten beheren, slimme omgevingen moeten creëren, gemeenschappen moeten mobiliseren en nieuwe oplossingen moeten bieden om stadsproblemen aan te pakken.

De belangrijkste bevindingen van het boek zijn gerelateerd aan een reeks modellen die fundamentele aspecten van het maken en functioneren van intelligente steden in kaart brengen. Deze modellen hebben betrekking op structuur, functie, planning, strategieën voor intelligente omgevingen en een bestuursmodel dat is gebaseerd op de mobilisatie van gemeenschappen, kennisarchitecturen en innovatiecycli.

€165.10

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Engels
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9781138782198
NUR SOC026030