Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Artikelnummer: 9789083066165 Categorieën: ,
Nederlands |
25 februari 2022
Tekst en Toelichting Wet betaald ouderschapsverlof

Richtlijn (EU) 2019/1158 bevat een aantal maatregelen om werknemers beter in staat te stellen arbeid en zorg te combineren. De maatregelen betreffen een breed palet aan verlofregelingen en aan mogelijkheden om de verplichtingen van het werk, als het werk dat toelaat, af te stemmen op de zorg voor jonge kinderen en taken in het kader van mantelzorg. Het gaat om de volgende maatregelen: a) vaderschapsverlof: tien werkdagen verlof voor vaders en ‘tweede ouders’, dat wil zeggen de partner van de moeder, vanwege de geboorte van het kind, te relateren aan de overeengekomen arbeidsduur (betaald); b) ouderschapsverlof: vier maanden verlof per ouder waarvan twee maanden niet overdraagbaar zijn
op de andere ouder, te relateren aan de overeengekomen arbeidsduur (betaald); c) zorgverlof: vijf werkdagen verlof per jaar; d) arbeidsverzuim wegens overmacht in verband met dringende familieomstandigheden (ziekte of ongeval); e) flexibele werkregelingen: mogelijkheid te verzoeken om een flexibele werkregeling voor zorgdoeleinden; en f) rechtsbeschermingsmaatregelen. Een en ander is gerealiseerd via de Wet betaald ouderschapsverlof waarbij de Wet arbeid en zorg en de Wet flexibel werken zijn gewijzigd. In dit boek is allereerst een algemene, op de parlementaire geschiedenis gebaseerde toelichting opgenomen. Daar het hier gaat om een wijzigingswet is bij de artikelsgewijze toelichting eerst de
oorspronkelijke wettekst opgenomen. Vervolgens is de tekst van de wijziging opgenomen, voorzien van een aan de parlementaire geschiedenis ontleende artikelsgewijze toelichting, waarna de integrale (nieuwe) wettekst is opgenomen.

€27.50

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever PMJJFrissen.com
Bezorgtijd Op voorraad, verzending binnen 24 uur.
Taal Nederlands
Pagina's 142
Afmetingen 215 X 148 X 8
ISBN 9789083066165
Uitvoering Paperback