Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0
Artikelnummer: 9783319989525 Categorie:
Engels |
1 januari 2019
 | 
0,0 rating
(0)
Setting Foundations for the Creation of Public Value in Smart Cities

This book seeks to contribute to prior research facing the discussion about public value creation in Smart Cities and the role of governments.

In the early 21st century, the rapid transition to a highly urbanized population has made societies and their governments around the world to be meeting unprecedented challenges regarding key themes such as sustainability, new governance models and the creation of networks. Also, cities today face increasing challenges when it comes to providing advanced (digital) services to their constituency. The use of information and communication technologies (usually ICTs) and data is thought to rationalize and improve government and have the potential to transform governance and organizational issues. These questions link up to the ever-evolving concept of Smart Cities. In fact, the rise of the Smart City and Smart City thinking is a direct response to such challenges, as well as providing a means of integrating fast evolving technology into our living environment. This focus on the public value creation in Smart Cities could be of interest for academics, researchers, policy-makers, public managers, international organizations and technical experts involved in and responsible for the governance, development and design of Smart Cities

 

Dit boek wil een bijdrage leveren aan eerder onderzoek dat zich richt op de discussie over het creëren van publieke waarde in Smart Cities en de rol van overheden.

In het begin van de 21e eeuw heeft de snelle overgang naar een sterk verstedelijkte bevolking ervoor gezorgd dat samenlevingen en hun overheden over de hele wereld voor ongekende uitdagingen staan met betrekking tot belangrijke thema’s als duurzaamheid, nieuwe bestuursmodellen en het creëren van netwerken. Ook staan steden tegenwoordig voor steeds grotere uitdagingen als het gaat om het leveren van geavanceerde (digitale) diensten aan hun achterban. Het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën (meestal ICT) en gegevens wordt geacht het bestuur te rationaliseren en te verbeteren en heeft het potentieel om bestuurlijke en organisatorische kwesties te transformeren. Deze vraagstukken houden verband met het steeds evoluerende concept van Smart Cities. In feite is de opkomst van de Smart City en het Smart City-denken een direct antwoord op dergelijke uitdagingen, en biedt het tevens een middel om snel evoluerende technologie in onze leefomgeving te integreren. Deze focus op het creëren van publieke waarde in Smart Cities kan van belang zijn voor academici, onderzoekers, beleidsmakers, publieke managers, internationale organisaties en technische deskundigen die betrokken zijn bij en verantwoordelijk zijn voor het bestuur, de ontwikkeling en het ontwerp van Smart Cities

€100.95

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Engels
Gewicht 591 gr
Afmetingen 241 X 159 X 25
ISBN 9783319989525
NUR POL010000