Menu

Filter op
content
Omgevingsweb
Artikelnummer: 9780367758080 Categorie:
eng |
19 april 2021
Reliability-Based Analysis and Design of Structures and Infrastructure

Increasing demand on improving the resiliency of modern structures and infrastructure requires ever more critical and complex designs. Therefore, the need for accurate and efficient approaches to assess uncertainties in loads, geometry, material properties, manufacturing processes, and operational environments has increased significantly. Reliability-based techniques help develop more accurate initial guidance for robust design and help to identify the sources of significant uncertainty in structural systems. This book presents an overview of the methods of classical reliability analysis and design most associated with structural reliability. It also introduces more modern methods and advancements, and emphasizes the most useful methods and techniques used in reliability and risk studies, and elaborating their practical applications and limitations rather than detailed derivations.

Features:

  • Provides a practical and comprehensive overview of reliability and risk analysis and design techniques.
  • Introduces resilient and smart structures/infrastructure that will lead to more reliable and sustainable societies.
  • Considers loss elimination, risk management and life-cycle asset management as related to infrastructure projects.
  • Introduces probability theory, statistical methods, and reliability analysis methods.

Reliability-Based Analysis and Design of Structures and Infrastructure is suitable for researchers and practicing engineers, as well as upper-level students taking related courses in structural reliability analysis and design.

 

De toenemende vraag naar het verbeteren van de veerkracht van moderne structuren en infrastructuur vereist steeds kritischer en complexere ontwerpen. Daarom is de behoefte aan nauwkeurige en efficiënte benaderingen voor het beoordelen van onzekerheden in belastingen, geometrie, materiaaleigenschappen, fabricageprocessen, en operationele omgevingen aanzienlijk toegenomen. Op betrouwbaarheid gebaseerde technieken helpen bij het ontwikkelen van meer accurate initiële richtlijnen voor robuust ontwerpen en helpen bij het identificeren van de bronnen van significante onzekerheid in structurele systemen. Dit boek geeft een overzicht van de methoden van klassieke betrouwbaarheidsanalyse en ontwerp die het meest geassocieerd worden met structurele betrouwbaarheid. Het introduceert ook modernere methoden en ontwikkelingen, en legt de nadruk op de meest bruikbare methoden en technieken die in betrouwbaarheids- en risicostudies worden gebruikt, en gaat dieper in op hun praktische toepassingen en beperkingen in plaats van op gedetailleerde afleidingen.

Kenmerken:

 • Biedt een praktisch en uitgebreid overzicht van betrouwbaarheids- en risicoanalyse en ontwerptechnieken.
 • Introduceert veerkrachtige en slimme structuren/infrastructuur die zullen leiden tot meer betrouwbare en duurzame samenlevingen.
 • Beschouwt het elimineren van verliezen, risicobeheer en life-cycle asset management in relatie tot infrastructuurprojecten.
 • Introduceert waarschijnlijkheidsrekening, statistische methoden en methoden voor betrouwbaarheidsanalyse.

Reliability-Based Analysis and Design of Structures and Infrastructure is geschikt voor onderzoekers en praktiserende ingenieurs, maar ook voor hogerejaarsstudenten die aanverwante cursussen in structurele betrouwbaarheidsanalyse en ontwerp volgen.

€127.00

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal eng
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9780367758080
NUR POL002000