Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikelnummer: 9789491930188 Categorie: Tag:
Nederlands |
1 november 2014
Praktijkboek Uitgifte van grond in erfpacht
Beschrijving

 

In Nederland bestaan tientallen erfpachtstelsels naast elkaar, waarover veel jurisprudentie is verschenen. Erfpacht kan in haar toepassing en praktische uitwerking dan ook complex zijn. De auteurs hebben in hun dagelijkse adviespraktijk gemerkt dat er behoefte is aan inzicht en overzicht. Dit boek is daarom geschreven als een praktische handleiding en volgt de structuur van een erfpachtcontract. Het geeft daarbij antwoord op de vragen die kunnen ontstaan bij het maken van afspraken over erfpacht. Door deze structuur kan het uitstekend gebruikt worden als naslagwerk in de dagelijkse praktijk.

 

Vanzelfsprekend wordt in deze uitgave in klare taal de actuele stand van de rechtspraak besproken. Met recente voorbeelden wordt de link met de praktijk gelegd. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan de fiscale en financieel-economische kant van erfpacht, inclusief de verwerking in de financiële administratie.

€49

Product delen

Auteurs
Inkijk versie
Specificaties
Docentenexemplaar
Reviews

mr. drs. M.W.J. (Martijn) Jongmans

Martijn Jongmans is Mededingingsadvocaat bij Banning. Martijn heeft rechten en geschiedenis gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en aansluitend een LL.M behaald aan King’s College (Londen). Martijn is gespecialiseerd in kartel-, aanbestedings- en staatssteunrecht en treedt zowel op voor private als voor publieke partijen. De problematiek van “Markt & Overheid” heeft zijn bijzondere belangstelling.

Bekijk auteurs profiel

mr. E.H.C. (Erik) Bakx

Erik Bakx is werkzaam bij Deloitte Belastingadviseurs. Erik treedt op als adviseur van bedrijven en (non-profit) instellingen op het gebied van btw en overdrachtsbelasting en heeft in dat kader ook veel ervaring opgedaan met fiscale vraagstukken op het gebied van erfpacht.

Bekijk auteurs profiel

mr. Martijn Nab

Martijn Nab adviseert over aanbesteding, staatssteun, contractering, business cases, PPS en het procesmanagement van investeringsprojecten op het vlak van vastgoed- en gebieds ontwikkeling. In deze context heeft hij de afgelopen 10 jaar zowel publieke als private partijen geadviseerd over erfpacht. Martijn werkte achtereenvolgens voor BRO, het ministerie van Financiën en Deloitt e Real Estate. Hij is thans werkzaam bij De Praktijk Consulting.

Bekijk auteurs profiel

mr. P.C.M. (Paula) Kemp

Paula Kemp is gespecialiseerd in de toepassing van beperkte rechten, zoals erfpacht en opstalrecht. Paula verzorgt op deze rechtsgebieden regelmatig seminars en work shops voor medewerkers uit zowel de private als publieke sector. Verder annoteert Paula als vast redactielid van Rechtspraak voor Vastgoedrecht en Jurisprudentie in Nederland uitspraken op het gebied van vastgoed en verbintenissenrecht.

Bekijk auteurs profiel

drs. P.G. (Paul) Dijkstra MSc. MCD

Paul Dijkstra MSc. MCD is adviseur bij Deloitte Real Estate. Hij is gespecialiseerd in de financiële aspecten van vast goed- en gebiedsontwikkeling en heeft onder meer verschillende gemeenten en andere organisaties geadviseerd over erfpacht. Daarnaast heeft hij onderzoek gedaan naar het verband tussen erfpacht en woningwaarde.

Bekijk auteurs profiel

Specificaties

Uitgever (details) Berghauser Pont
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Nederlands
Gewicht 285 g
Afmetingen 208 x 146 x 12
ISBN 9789491930188
NUR 820

Bent u verbonden aan een onderwijsinstelling en wilt u graag van dit boek een gebruikers- of beoordelingsexemplaar ontvangen? Vraag een docentexemplaar aan.