Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikelnummer: 9781536196849 Categorieën: ,
eng |
31 mei 2021
Planning for City Regions

Renewed theoretical frameworks for planning, permanent monitoring and quantitative indicators based on official statistics, geographic information systems and remote sensing allow an inclusive and holistic representation of socioeconomic systems worldwide. By specifically focusing on metropolitan regions, this book offers a comprehensive analysis and interpretation of socioeconomic and territorial processes hampering spatial planning in Southern Europe, offering a theoretical and practical overview of topics and problems of great interest in the urban debate. Cities in the most advanced economies are progressively abandoning spatially additive, radio-centric patterns of urban expansion. The notion of ‘city-regions’ is meaningful for the understanding of contemporary urban agglomerations and modern patterns of urban growth, adopting a specific, ‘Mediterranean’ perspective. Understanding the reasons and causes behind this transition provides for a better comprehension of economic dynamics in Europe. Addressing the role of sustainability and resilience for urban management, this book offers a thorough reflection on how to manage large city-regions and to support the planning practices and governing action of policy makers and stakeholders. Through practical examples and case studies, the book finally proposes new statistics, indicators, and interpretative approaches, stimulating a thorough reflection on interrelation and complexity of local development mechanisms from different disciplinary perspectives.

 

Vernieuwde theoretische kaders voor planning, permanente monitoring en kwantitatieve indicatoren op basis van officiële statistieken, geografische informatiesystemen en teledetectie maken een inclusieve en holistische voorstelling van sociaal-economische systemen wereldwijd mogelijk. Door zich specifiek te richten op metropolitane regio’s biedt dit boek een uitgebreide analyse en interpretatie van de sociaal-economische en territoriale processen die de ruimtelijke ordening in Zuid-Europa belemmeren, en biedt het een theoretisch en praktisch overzicht van onderwerpen en problemen die van groot belang zijn in het stadsdebat. Steden in de meest geavanceerde economieën stappen geleidelijk af van ruimtelijk additieve, radiocentrische patronen van stadsuitbreiding. Het begrip “stadsgewesten” is van betekenis voor het begrip van hedendaagse stedelijke agglomeraties en moderne patronen van stedelijke groei, waarbij een specifiek, “mediterraan” perspectief wordt gehanteerd. Inzicht in de redenen en oorzaken achter deze overgang leidt tot een beter begrip van de economische dynamiek in Europa. Dit boek gaat in op de rol van duurzaamheid en veerkracht voor stedelijk beheer en biedt een grondige reflectie op hoe grote stadsregio’s moeten worden beheerd en hoe de planningspraktijken en het bestuurlijk handelen van beleidsmakers en belanghebbenden kunnen worden ondersteund. Aan de hand van praktische voorbeelden en casestudies stelt het boek ten slotte nieuwe statistieken, indicatoren en interpretatieve benaderingen voor, die een grondige reflectie stimuleren over de onderlinge samenhang en complexiteit van lokale ontwikkelingsmechanismen vanuit verschillende disciplinaire perspectieven.

€99.00

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal eng
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9781536196849
NUR POL002000