Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Artikelnummer: 9789491930980 Categorie: Tags: ,
Nederlands |
28 februari 2018
Omgevingskwaliteit en Ruimte
Beschrijving

Nu de Omgevingswet volledig is vastgesteld en de contouren van de uitvoeringsbesluiten bekend zijn, wordt in de tweede druk van Omgevingskwaliteit en ruimte meer aandacht besteed aan de veranderingen die de wet brengt voor het ruimtelijk kwaliteitsbeleid en de ruimtelijke kwaliteitsadvisering. Zo zijn de in de eerste druk opgestelde drie pijlers van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid (uitnodigend, visionair en verplichtend) verder uitgewerkt.

 

Het welstandstoezicht (of een opvolger daarvan) zal in de nieuwe Omgevingswet worden overgeheveld naar het ruimtelijk instrumentarium. Vooruitlopend daarop is in 2013 de zogenoemde ‘kan-bepaling’ van kracht geworden. Dit is een breuk in de historie van het welstandstoezicht: voor de beoordeling van de vraag of een bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand is niet langer een deskundig en onafhankelijk advies noodzakelijk.

 

Omgevingskwaliteit en ruimte geeft inzicht in de geschiedenis en de stand van zaken, en behandelt de discussie over toekomstgericht ruimtelijk kwaliteitsbeleid in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Het onderwerp is actueel voor architecten, stedenbouwkundigen, planologen, juristen, beleidsambtenaren, bestuurders; eigenlijk voor ieder die te maken heeft met ingrepen in de ruimtelijke omgeving.

€49

Product delen

Auteur
Inkijk versie
Specificaties
Docentenexemplaar
Reviews

drs. J. (José) van Campen

José van Campen studeerde in 1990 cum laude af als planoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Zij was werkzaam bij Architectuur Lokaal en MOOI Noord-Holland en heeft sinds 2005 haar eigen bureau Woord en Plaats, voor onderzoek en advies op het gebied van ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Ze is een van de initiatiefnemers van Mooiwaarts en was in 2016 projectleider van het Omgevingsplan Op Kwaliteit. In 2017 is ze gestart met haar promotie onderzoek aan de TU Delft naar de invloed van ruimtelijke kwaliteitsteams en adviescommissies.

Bekijk auteurs profiel

Specificaties

Uitgever (details) Berghauser Pont
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Nederlands
Gewicht 292 g
Afmetingen 211 x 147 x 12
ISBN 9789491930980
NUR 823

Bent u verbonden aan een onderwijsinstelling en wilt u graag van dit boek een gebruikers- of beoordelingsexemplaar ontvangen? Vraag een docentexemplaar aan.