Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikelnummer: 9789013159042 Categorieën: ,
Nederlands |
15 januari 2021
Lokale democratische innovatie
Recht en praktijk Decentralisatierecht

Wilt u meer weten over democratische innovatie en burgerparticipatie op lokaal niveau? Dit proefschrift verkent uiteenlopende vraagstukken die zich op dit vlak voordoen aan de hand van vier casussen. Dit is het enige werk dat vragen over dit thema op lokaal niveau belicht vanuit een juridische invalshoek aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Vragen rondom burgerparticipatie worden in deze uitgave voor het eerst vanuit een juridische invalshoek onder de loep genomen. Hoeveel zeggenschap mag er aan burgers gegeven worden? En hoe moet het zeggenschap eigenlijk georganiseerd worden? Kwesties zoals deze worden in Lokale democratische innovatie geanalyseerd en van toelichting voorzien. Er wordt steeds meer geëxperimenteerd met nieuwe vormen van democratie en democratische besluitvormingsprocessen. Denk hierbij aan burgerjury#s, burgerbegrotingen en wijkraden. Het is daarbij de bedoeling dat de lokale burgers meer inhoudelijk betrokken worden bij de voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van gemeentelijk beleid. Het streven is om uiteindelijk de bestaande lokale democratie aan te vullen met andere vormen van democratie en burgers meer zeggenschap te geven over hun eigen leefomgeving. Hierbij komen juridische vragen kijken. De auteur helpt u op weg met de juridische vragen. De lokale democratie is namelijk niet alleen een zaak van politieke cultuur, maar is ook vormgegeven in wet- en regelgeving. Aan de hand van vier casussen uit de gemeentelijke praktijk geeft dit proefschrift antwoord op vragen zoals: Kunnen burgerinitiatieven over juridische bevoegdheden beschikken en, zo ja, welke? Hoe mogen zij daar gebruik van maken? Hoe verhouden zij zich tot traditionele bestuursorganen als de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders? De vier casussen worden getoetst op verenigbaarheid met voor hen relevante wet- en regelgeving en met beginselen die ten grondslag liggen aan de geïnstitutionaliseerde lokale democratie. Deze titel sluit perfect aan op publicaties over de stand van de lokale democratie en bij publicaties over burgerparticipatie, de netwerksamenleving en bijvoorbeeld coproductie. De uitgave is in het bijzonder geschikt voor wetenschappers, ambtenaren en professionals met interesse in democratische innovatie en burgerparticipatie op lokaal niveau.

€66.50

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Wolters Kluwer Nederland B.V.
Bezorgtijd Op voorraad, verzending binnen 24 uur.
Taal Nederlands
Gewicht 725 gr
Afmetingen 248 X 166 X 27
ISBN 9789013159042
NUR 823