Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Artikelnummer: 9789462081130 Categorieën: ,
Engels |
17 mei 2014
Landscape and energy

Landscape and Energy is about Designing for the Post Fossil-Fuel Landscape – from the solar panel on the roof to the scale of global politics.

The transition from fossil fuels to renewable energy is one of the greatest challenges of the 21st century. Landscape and Energy is a ground-breaking book about the effect of this transition on our environment. This book Landschap en energie. Ontwerpen voor transitie is the first to visually compare the spatial footprints of all relevant energy sources; it explains the driving forces behind the exponential growth of our use of energy and sketches the breath-taking task that lies ahead for spatial designers, planners and politicians.

The options and choices for an emerging ‘post-fossil landscape’ are elaborated in a wide variety of case study designs. After all, energy is relevant at every scale and all levels of abstraction, from global political strategies to the solar panel on the roof. The challenges receive due attention in a series of essays on the energy market, the role of politics, the psychology of transition, and technical developments and constraints. Ultimately, the transition from fossil fuels to renewable sources of energy proves to be much more than a technical task for professionals. On closer consideration, the energy transition above all is a cultural task that affects everyone.

This book addresses the relationship between energy and space in a versatile way: from the perspectives of taking inventory, designing, and demonstrating, with an eye on the past, present and future, and with a focus on both theory and practice.

 

Landscape and Energy gaat over ontwerpen voor het post-fossiele energielandschap – van het zonnepaneel op het dak tot de schaal van de wereldpolitiek.

De overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie is een van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. Landschap en energie is een baanbrekend boek over het effect van deze transitie op onze omgeving. Dit boek Landschap en energie. Ontwerpen voor transitie vergelijkt voor het eerst visueel de ruimtelijke voetafdrukken van alle relevante energiebronnen; het verklaart de drijvende krachten achter de exponentiële groei van ons energiegebruik en schetst de adembenemende opgave die ruimtelijke ontwerpers, planners en politici te wachten staat.

De opties en keuzes voor een opkomend ‘post-fossiel landschap’ worden uitgewerkt in een grote verscheidenheid aan case study ontwerpen. Energie is immers relevant op elke schaal en elk abstractieniveau, van mondiale politieke strategieën tot het zonnepaneel op het dak. De uitdagingen krijgen de nodige aandacht in een reeks essays over de energiemarkt, de rol van de politiek, de psychologie van de transitie, en de technische ontwikkelingen en beperkingen. Uiteindelijk blijkt de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen veel meer te zijn dan een technische opgave voor professionals. Bij nader inzien is de energietransitie vooral een culturele opgave die iedereen aangaat.

Dit boek behandelt de relatie tussen energie en ruimte op een veelzijdige manier: vanuit het perspectief van inventariseren, ontwerpen en demonstreren, met oog voor verleden, heden en toekomst, en met aandacht voor zowel theorie als praktijk.

€69.00

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) nai010 uitgevers/publishers
Bezorgtijd Op voorraad, verzending binnen 24 uur.
Taal Engels
Gewicht 1323 gr
Afmetingen 256 X 207 X 40
ISBN 9789462081130
NUR 648