Menu

Filter op
content
Omgevingsweb
Artikelnummer: 9789089522122 Categorie:
Nederlands |
15 februari 2018
 | 
0,0 rating
(0)
Integrated Environmental Permitting

About the book
Improving the quality of environmental law is high on the agenda of both the European Union and its Member States. In the Netherlands, there has been a series of changes of law in order to simplify and improve the complex and fragmented system of environmental law. However, the improvement of sectoral legislation has not led to the desired result. The Dutch legislature now considers a fundamental reform of environmental law necessary. One of the main goals is to achieve a coherent approach towards the physical environment in policy, decision-making and regulations. The Environment and Planning Act brings together 26 acts and about 120 governmental decrees in the area of spatiality and planning, infrastructure, nature and water, in order to create a single act for the physical environment. This book focuses on one of the key instruments of environmental law, the environmental permit. The integration of sectoral environmental permit systems is a way to simplify and speed up decision-making procedures for the authorisation of activities affecting the physical environment. The goal is to introduce a fully integrated environmental permit system. This means not only procedural integration of sectoral permitting systems but also substantive integration of the various assessment criteria. This concept of integrated environmental permitting has generated a great deal of discussion in the Netherlands. In the context of this research, an overview will be given of developments in the field of integrated environmental permitting in Germany, Belgium and the Netherlands. Developments in EU environmental law and the new Dutch Environment and Planning Act are also included.
About the author
Hanna Tolsma is Assistant Professor (lecturer in public law and environmental law) at the Department of Constitutional Law, Administrative Law and Public Administration of the University of Groningen (h.d.tolsma@rug.nl). She received her PhD in 2008 on a thesis concerning legal aspects of the use of mediation by administrative authorities during the decision-making process. This book is related to her postdoc research project entitled “Integrated environmental permitting: an exploration of the legal possibilities” sponsored by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO). Her publications mainly relate to general administrative law and environmental law.

 

Over het boek
Verbetering van de kwaliteit van het milieurecht staat hoog op de agenda van zowel de Europese Unie als haar lidstaten. In Nederland heeft een reeks wetswijzigingen plaatsgevonden om het complexe en gefragmenteerde stelsel van het milieurecht te vereenvoudigen en te verbeteren. De verbetering van de sectorale wetgeving heeft echter niet tot het gewenste resultaat geleid. De Nederlandse wetgever acht thans een fundamentele hervorming van het milieurecht noodzakelijk. Een van de hoofddoelen is te komen tot een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving. De Wet milieubeheer en ruimtelijke ordening bundelt 26 wetten en ongeveer 120 AMvB’s op het gebied van ruimtelijkheid en ordening, infrastructuur, natuur en water, om zo één wet voor de fysieke leefomgeving te creëren. In dit boek staat één van de belangrijkste instrumenten van het omgevingsrecht centraal, de milieuvergunning. De integratie van sectorale milieuvergunningstelsels is een manier om de besluitvormingsprocedures voor het toestaan van activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving te vereenvoudigen en te versnellen. Het doel is een volledig geïntegreerd milieuvergunningensysteem in te voeren. Dit betekent niet alleen een procedurele integratie van de sectorale vergunningsstelsels, maar ook een inhoudelijke integratie van de verschillende beoordelingscriteria. Dit concept van geïntegreerde milieuvergunningverlening heeft in Nederland veel discussie losgemaakt. In het kader van dit onderzoek zal een overzicht worden gegeven van de ontwikkelingen op het gebied van geïntegreerde milieuvergunningen in Duitsland, België en Nederland. Ook ontwikkelingen in het EU-milieurecht en de nieuwe Nederlandse Wet milieubeheer en ruimtelijke ordening komen aan bod.
Over de auteur
Hanna Tolsma is universitair docent (docent publiekrecht en milieurecht) bij de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen (h.d.tolsma@rug.nl). Zij promoveerde in 2008 op een proefschrift over de juridische aspecten van het gebruik van mediation door bestuursorganen tijdens het besluitvormingsproces. Dit boek is gerelateerd aan haar postdoc onderzoeksproject getiteld “Geïntegreerde milieuvergunningverlening: een verkenning van de juridische mogelijkheden”, gesponsord door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Haar publicaties hebben voornamelijk betrekking op het algemeen bestuursrecht en het milieurecht.

€52.00

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Uitgeverij Paris B.V.
Bezorgtijd Op voorraad, verzending binnen 48 uur.
Taal Nederlands
Gewicht 257 gr
Afmetingen 240 X 160 X 9
ISBN 9789089522122
NUR 823