Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikelnummer: 9780815348689 Categorie:
Engels |
1 januari 2018
Inside Smart Cities

The era of the smart city has arrived. Only a decade ago, the promise of optimising urban services through the widespread application of information and communication technologies was largely a techno-utopian fantasy.

Today, smart urbanisation is occurring via urban projects, policies and visions in hundreds of cities around the globe. Inside Smart Cities provides real-world evidence on how local authorities, small and medium enterprises, corporations, utility providers and civil society groups are creating smart cities at the neighbourhood, city and regional scales. Twenty three empirically detailed case studies from the Global North and South – ranging from Cape Town, Stockholm and Abu Dhabi to Philadelphia, Hong Kong and Santiago – illustrate the multiple and diverse incarnations of smart urbanism. The contributors draw on ideas from urban studies, geography, urban planning, science and technology studies and innovation studies to go beyond the rhetoric of technological innovation and reveal the political, social and physical implications of digitalising the built environment. Collectively, the practices of smart urbanism raise fundamental questions about the sustainability, liveability and resilience of cities in the future. The findings are relevant to academics, students, practitioners and urban stakeholders who are questioning how urban innovation relates to politics and place.

 

Het tijdperk van de slimme stad is aangebroken. Nog maar een decennium geleden was de belofte van optimalisering van stedelijke diensten door de wijdverbreide toepassing van informatie- en communicatietechnologieën grotendeels een techno-utopie.

Vandaag de dag vindt slimme verstedelijking plaats via stadsprojecten, beleid en visies in honderden steden over de hele wereld. Inside Smart Cities biedt praktijkvoorbeelden van hoe lokale overheden, kleine en middelgrote ondernemingen, bedrijven, nutsbedrijven en maatschappelijke groeperingen slimme steden creëren op buurt-, stads- en regionale schaal. Drieëntwintig empirisch gedetailleerde case studies uit het Noorden en Zuiden van de wereld – variërend van Kaapstad, Stockholm en Abu Dhabi tot Philadelphia, Hong Kong en Santiago – illustreren de vele en uiteenlopende incarnaties van slimme stedenbouw. De bijdragen putten uit ideeën van stedenbouwkunde, geografie, stedenbouwkunde, wetenschaps- en technologiestudies en innovatiestudies om verder te gaan dan de retoriek van technologische innovatie en de politieke, sociale en fysieke implicaties van de digitalisering van de gebouwde omgeving bloot te leggen. Gezamenlijk roepen de praktijken van smart urbanism fundamentele vragen op over de duurzaamheid, leefbaarheid en veerkracht van steden in de toekomst. De bevindingen zijn relevant voor academici, studenten, praktijkmensen en stedelijke belanghebbenden die zich afvragen hoe stedelijke innovatie zich verhoudt tot politiek en plaats.

€49.95

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Engels
Gewicht 516 gr
Afmetingen 231 X 156 X 19
ISBN 9780815348689
NUR SOC026030