Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0
Artikelnummer: 9783319330228 Categorie:
Engels |
1 januari 2016
 | 
0,0 rating
(0)
Human Smart Cities

Within the most recent discussion on smart cities and the way this vision is affecting urban changes and dynamics, this book explores the interplay between planning and design both at the level of the design and planning domains’ theories and practices.
Urban transformation is widely recognized as a complex phenomenon, rich in uncertainty. It is the unpredictable consequence of complex interplay between urban forces (both top-down or bottom-up), urban resources (spatial, social, economic and infrastructural as well as political or cognitive) and transformation opportunities (endogenous or exogenous).

The recent attention to Urban Living Lab and Smart City initiatives is disclosing a promising bridge between the micro-scale environments, with the dynamics of such forces and resources, and the urban governance mechanisms. This bridge is represented by those urban collaborative environments, where processes of smart service co-design take place through dialogic interaction with and among citizens within a situated and cultural-specific frame.

Binnen de meest recente discussie over smart cities en de manier waarop deze visie van invloed is op stedelijke veranderingen en dynamiek, verkent dit boek de wisselwerking tussen planning en ontwerp, zowel op het niveau van de theorieën en praktijken van de ontwerp- en planningsdomeinen.
Stedelijke transformatie wordt algemeen erkend als een complex fenomeen, rijk aan onzekerheid. Het is het onvoorspelbare gevolg van een complexe wisselwerking tussen stedelijke krachten (zowel top-down als bottom-up), stedelijke hulpbronnen (ruimtelijk, sociaal, economisch en infrastructureel, maar ook politiek of cognitief) en transformatiemogelijkheden (endogeen of exogeen).

De recente aandacht voor initiatieven als Urban Living Labs en Smart City legt een veelbelovende brug bloot tussen de microschaalomgevingen, met de dynamiek van dergelijke krachten en hulpbronnen, en de stedelijke bestuursmechanismen. Deze brug wordt gevormd door deze stedelijke samenwerkingsomgevingen, waar processen van co-design van slimme diensten plaatsvinden via dialogische interactie met en tussen burgers binnen een gesitueerd en cultuurspecifiek kader.

€152.40

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Engels
Gewicht 595 gr
Afmetingen 244 X 161 X 20
ISBN 9783319330228
NUR POL002000