Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikelnummer: 9789493196377 Categorie:
Nederlands |
12 oktober 2020
Handboek Bouwbesluit 2012 editie 2020-2021
Reeks bouwbesluit praktijk

In dit handboek is kort en krachtig uitgelegd hoe Bouwbesluit 2012 moet worden toegepast. Hierbij zijn
aandachtspunten opgenomen om de lezer te waarschuwen voor veel voorkomende misverstanden of te behoeden
voor verkeerde interpretaties. Bovendien bevat het boek ruim 180 afbeeldingen in kleur en meer dan 165
tabellen, waarmee de voorschriften van Bouwbesluit 2012 in sterke mate zijn gevisualiseerd en waardoor het
voor iedereen toegankelijk is gemaakt. Bovendien zijn in het handboek diverse voorbeelden en gelijkwaardige
oplossingen opgenomen.
In de actuele versie van Bouwbesluit 2012 is een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de versie van
Bouwbesluit 2012 waarvan in het vorige handboek (editie 2019/2020) is uitgegaan. Deze wijzigingen hebben
vooral te maken met de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen, het
verbeteren van de veiligheid en gezondheid in bouwwerken en bij het bouwen, en de op 1 januari 2021 verwachte
invoering van de BENG-systematiek en NTA 8800.
Bouwbesluit 2012 bevat concrete voorschriften waaraan bij verbouw moet worden voldaan, doch bevat voor het
bevoegd gezag geen mogelijkheid meer om bij verbouw ontheffing te verlenen. Bij deze concrete
verbouwvoorschriften is het veel meer dan bij Bouwbesluit 2003 van belang dat duidelijk is welke grenswaarden
bij verbouw en bestaande bouw gelden. In dit handboek is per afdeling van Bouwbesluit 2012 duidelijk
aangegeven welke eisen gelden en wat de verschillen zijn tussen nieuwbouw, tijdelijke bouw, verbouw en
bestaande bouw. Hierdoor zijn de verschillen tussen deze eisen goed te zien.
Gebruik van dit handboek bij het ontwerp kan leiden tot een optimale toepassing van Bouwbesluit 2012, dat een
positief effect kan hebben op de bouwkosten. Dit is niet alleen van belang voor architecten, maar ook voor
constructeurs, brandpreventisten, bouwfysici, milieudeskundigen en installateurs. Gebruik van dit handboek bij
het controleren van bouwplannen geeft houvast en kan voorkomen dat een oplossing onterecht wordt afgekeurd.

€146.25

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Vakmedianet BouwCommunities B.V.
Bezorgtijd Op voorraad, verzending binnen 24 uur.
Taal Nederlands
Gewicht 1037 gr
Afmetingen 240 X 170 X 23
ISBN 9789493196377
NUR 955