Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikelnummer: 9780198810551 Categorieën: ,
eng |
24 juni 2021
Global Regulatory Standards in Environmental and Health Disputes
Global regulatory standards are emerging from the environmental and health jurisprudence of the International Court of Justice, the World Trade Organization, under the United Nations Convention on the Law of the Sea, and investor-state dispute settlement. Most prominent are the three standards of regulatory coherence, due regard for the rights of others, and due diligence in the prevention of harm. These global regulatory standards are a phenomenon of our times, representing a new contribution to the ordering of the relationship between domestic and international law, and a revised conception of sovereignty in an increasingly pluralistic global legal era. However, the legitimacy of the resulting ‘standards-enriched’ international law remains open to question. International courts and tribunals should not be the only fora in which these standards are elaborated, and many challenges and opportunities lie ahead in the ongoing development of global regulatory standards. Debate over whether regulatory coherence should go beyond reasonableness and rationality requirements and require proportionality stricto sensu in the relationship between regulatory measures and their objectives is central. Due regard, the most novel of the emerging standards, may help protect international law’s legitimacy claims in the interim. Meanwhile, all actors should attend to the integration rather than the fragmentation of international law, and to changes in the status of private actors.

Uit de milieu- en gezondheidsjurisprudentie van het Internationaal Hof van Justitie, de Wereldhandelsorganisatie, het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee en de geschillenbeslechting tussen investeerders en staten komen mondiale regelgevingsnormen voort. Het meest in het oog springend zijn de drie normen: coherentie van de regelgeving, inachtneming van de rechten van anderen, en zorgvuldigheid bij het voorkomen van schade. Deze mondiale regelgevingsnormen zijn een fenomeen van onze tijd en vormen een nieuwe bijdrage tot de ordening van de verhouding tussen nationaal en internationaal recht, en een herziene opvatting van soevereiniteit in een steeds pluralistischer mondiaal juridisch tijdperk. De legitimiteit van het daaruit voortvloeiende “met normen verrijkte” internationale recht blijft echter voor discussie vatbaar. Internationale gerechtshoven en tribunalen mogen niet de enige fora zijn waar deze normen worden uitgewerkt, en er liggen nog veel uitdagingen en kansen in het verschiet bij de voortdurende ontwikkeling van wereldwijde regelgevingsnormen. Centraal staat de discussie over de vraag of coherentie van regelgeving verder moet gaan dan de eisen van redelijkheid en rationaliteit en evenredigheid stricto sensu moet vereisen in de relatie tussen regelgevende maatregelen en hun doelstellingen. De nodige aandacht, de meest nieuwe van de opkomende normen, kan helpen om in de tussentijd de aanspraken op legitimiteit van het internationaal recht te beschermen. Ondertussen moeten alle actoren aandacht hebben voor de integratie in plaats van de fragmentatie van het internationaal recht, en voor veranderingen in de status van particuliere actoren.

€110.00

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal eng
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9780198810551
NUR LAW014010