Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikelnummer: 9789462512344 Categorieën: ,
Nederlands |
15 september 2020
EU Biodiversity Law: Wild birds and habitat directives
Avosetta Series

The protection of biodiversity is one of the most important challenges of contemporary societies. Indeed, as scientists have noted, there is a clear decline in habitats and ecosystems, and a rate of species disappearance that has not occurred until now. Climate change and the entry into a new era called &;the Anthropocene&; are already bringing deep changes in ecosystems, habitats, and species. The European Union (EU) adopted in 1979 the directive on the conservation of wild birds and in 1992 the directive on habitats reinforcing its commitment to protect these and different species of fauna and flora under the umbrella of the Natura 2000 network. The EU is also a party to several international biodiversity conventions. These regulations have given rise to a significant number of judgments by the EU Court of Justice interpreting the strict obligations that fall on the authorities of the member states. However, these rulings evince that the objectives to &;halt&; biodiversity decline, or to bring nature &;back into our lives&; as now expressed in the EU Biodiversity Strategy for 2030, still require further efforts to achieve them. This book provides a legally rigorous analysis of EU biodiversity law, exposing in a systematic way its scope, and paying particular attention to its underlying structure and operation. It is an essential reading for all practitioners whose work involve an element of EU biodiversity law, for students on the subject, and for any professionals who need to understand it.

De bescherming van de biodiversiteit is een van de belangrijkste uitdagingen van de hedendaagse samenlevingen. Wetenschappers hebben immers vastgesteld dat habitats en ecosystemen duidelijk achteruitgaan en dat er soorten verdwijnen in een tempo dat tot nu toe ongekend was. Klimaatverandering en het aanbreken van een nieuw tijdperk, het Antropoceen, leiden nu al tot ingrijpende veranderingen in ecosystemen, habitats en soorten. De Europese Unie (EU) heeft in 1979 de richtlijn inzake het behoud van de vogelstand en in 1992 de habitatrichtlijn aangenomen, waarmee zij haar verbintenis versterkt om deze en andere dier- en plantensoorten te beschermen onder de paraplu van het Natura 2000-netwerk. De EU is ook partij bij diverse internationale biodiversiteitsverdragen. Deze verordeningen hebben aanleiding gegeven tot een aanzienlijk aantal arresten van het Hof van Justitie van de EU, waarin de strikte verplichtingen die op de autoriteiten van de lidstaten rusten, worden geïnterpreteerd. Uit deze arresten blijkt echter dat de doelstellingen om de achteruitgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen of de natuur terug in ons leven te brengen, zoals die nu zijn geformuleerd in de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030, nog meer inspanningen vergen om ze te verwezenlijken. Dit boek biedt een juridisch rigoureuze analyse van de EU-biodiversiteitswetgeving, waarbij de reikwijdte ervan op systematische wijze wordt blootgelegd en bijzondere aandacht wordt besteed aan de onderliggende structuur en werking. Het is essentiële lectuur voor alle beroepsbeoefenaars wier werk een element van EU-biodiversiteitsrecht omvat, voor studenten over het onderwerp en voor alle professionals die het moeten begrijpen.

€84.50

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Uitgeverij Paris B.V.
Bezorgtijd Op voorraad, verzending binnen 24 uur.
Taal Nederlands
Gewicht 665 gr
Afmetingen 240 X 160 X 23
ISBN 9789462512344
NUR LAW051000