Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikelnummer: 9780415589741 Categorieën: ,
eng |
1 januari 2011
Environmental Justice
Environmental justice has increasingly become part of the language of environmental activism, political debate, academic research and policy making around the world. It raises questions about how the environment impacts on different people’s lives. Does pollution follow the poor? Are some communities far more vulnerable to the impacts of flooding or climate change than others? Are the benefits of access to green space for all, or only for some? Do powerful voices dominate environmental decisions to the exclusion of others? This book focuses on such questions and the complexities involved in answering them. It explores the diversity of ways in which environment and social difference are intertwined and how the justice of their interrelationship matters. It has a distinctive international perspective, tracing how the discourse of environmental justice has moved around the world and across scales to include global concerns, and examining research, activism and policy development in the US, the UK, South Africa and other countries. The widening scope and diversity of what has been positioned within an environmental justice ‘frame’ is also reflected in chapters that focus on waste, air quality, flooding, urban greenspace and climate change. In each case, the basis for evidence of inequalities in impacts, vulnerabilities and responsibilities is examined, asking questions about the knowledge that is produced, the assumptions involved and the concepts of justice that are being deployed in both academic and political contexts. Environmental Justice offers a wide ranging analysis of this rapidly evolving field, with compelling examples of the processes involved in producing inequalities and the challenges faced in advancing the interests of the disadvantaged. It provides a critical framework for understanding environmental justice in various spatial and political contexts, and will be of interest to those studying Environmental Studies, Geography, Politics and Sociology.
Milieurechtvaardigheid maakt steeds meer deel uit van de taal van milieuactivisme, politieke debatten, academisch onderzoek en beleidsvorming over de hele wereld. Het roept vragen op over hoe het milieu het leven van verschillende mensen beïnvloedt. Volgt vervuiling de armen? Zijn sommige gemeenschappen veel kwetsbaarder voor de gevolgen van overstromingen of klimaatverandering dan andere? Zijn de voordelen van toegang tot groene ruimte voor iedereen, of slechts voor sommigen weggelegd? Overheersen machtige stemmen de milieubesluitvorming, met uitsluiting van anderen? Dit boek richt zich op dergelijke vragen en de complexiteit van de beantwoording ervan. Het verkent de verschillende manieren waarop milieu en sociale verschillen met elkaar verweven zijn en hoe de rechtvaardigheid van hun onderlinge relatie van belang is. Het heeft een onderscheidend internationaal perspectief, waarbij wordt nagegaan hoe het discours van milieurechtvaardigheid zich over de wereld en over schalen heeft verplaatst om mondiale kwesties te omvatten, en onderzoek, activisme en beleidsontwikkeling in de VS, het VK, Zuid-Afrika en andere landen worden onderzocht. De steeds grotere reikwijdte en diversiteit van wat binnen het kader van milieurechtvaardigheid wordt geplaatst, komt ook tot uiting in de hoofdstukken die zich richten op afval, luchtkwaliteit, overstromingen, stedelijk groen en klimaatverandering. In elk geval wordt de basis voor het bewijs van ongelijkheden in effecten, kwetsbaarheden en verantwoordelijkheden onderzocht, waarbij vragen worden gesteld over de kennis die wordt geproduceerd, de veronderstellingen die daarbij worden gehanteerd en de concepten van rechtvaardigheid die worden gehanteerd in zowel academische als politieke contexten. Environmental Justice biedt een brede analyse van dit zich snel ontwikkelende gebied, met aansprekende voorbeelden van de processen die betrokken zijn bij het produceren van ongelijkheden en de uitdagingen waarmee men geconfronteerd wordt bij het behartigen van de belangen van de achtergestelden. Het biedt een kritisch kader voor het begrijpen van milieurechtvaardigheid in verschillende ruimtelijke en politieke contexten, en zal van belang zijn voor diegenen die Milieukunde, Geografie, Politiek en Sociologie studeren.
€59.95

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal eng
Gewicht 427 gr
Afmetingen 233 X 157 X 24
ISBN 9780415589741
NUR SOC015000