Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikelnummer: 9781138890374 Categorie:
Engels |
1 januari 2017
Digital and Smart Cities

Digital and Smart Cities presents an overview of how technologies shape our cities. There is a growing awareness in the fields of design and architecture of the need to address the way that technology affects the urban condition. This book aims to give an informative and definitive overview of the topic of digital and smart cities. It explores the topic from a range of different perspectives, both theoretical and historical, and through a range of case studies of digital cities around the world.

The approach taken by the authors is to view the city as a socially constructed set of activities, practices and organisations. This enables the discussion to open up a more holistic and citizen- centred understanding of how technology shapes urban change through the way it is imagined, used, implemented and developed in a societal context. By drawing together a range of currently quite disparate discussions, the aim is to enable the reader to take their own critical position within the topic.

The book starts out with definitions and sets out the various interpretations and aspects of what constitutes and defines digital cities. The text then investigates and considers the range of factors that shape the characteristics of digital cities and draws together different disciplinary perspectives into a coherent discussion. The consideration of the different dimensions of the digital city is backed up with a series of relevant case studies of global city contexts in order to frame the discussion with real world examples.

 

Digital and Smart Cities geeft een overzicht van hoe technologieën onze steden vormgeven. Op het gebied van design en architectuur groeit het besef dat er aandacht moet worden besteed aan de manier waarop technologie de stedelijke omgeving beïnvloedt. Dit boek beoogt een informatief en definitief overzicht te geven van het onderwerp ‘digitale en slimme steden’. Het verkent het onderwerp vanuit verschillende perspectieven, zowel theoretisch als historisch, en aan de hand van een reeks casestudies van digitale steden over de hele wereld.

De aanpak van de auteurs bestaat erin de stad te zien als een sociaal geconstrueerd geheel van activiteiten, praktijken en organisaties. Hierdoor kan een meer holistisch en op de burger gericht begrip ontstaan van de manier waarop technologie vorm geeft aan stedelijke verandering door de manier waarop zij wordt verbeeld, gebruikt, geïmplementeerd en ontwikkeld in een maatschappelijke context. Door een reeks van momenteel nogal uiteenlopende discussies samen te brengen, wordt beoogd de lezer in staat te stellen een eigen kritische positie binnen het onderwerp in te nemen.

Het boek begint met definities en geeft een overzicht van de verschillende interpretaties en aspecten van wat digitale steden zijn en wat ze definieert. De tekst onderzoekt en beschouwt vervolgens het scala aan factoren die de kenmerken van digitale steden vormgeven en brengt verschillende disciplinaire perspectieven samen in een samenhangende discussie. De beschouwing van de verschillende dimensies van de digitale stad wordt ondersteund door een reeks relevante casestudy’s van mondiale stadscontexten om de discussie te omlijsten met voorbeelden uit de echte wereld.

€165.10

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Engels
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9781138890374
NUR ARC010000