Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikelnummer: 9781484253762 Categorie:
Engels |
10 december 2019
Demystifying Smart Cities

Cut through the hype surrounding Smart Cities. This book looks at the facts on the ground and realities, coming to a more adequate understanding of where technology can and cannot help in a city context, specifically pulling on insights gained from smart city initiatives in New York, Chicago, Amsterdam and Copenhagen.

Currently, the concept of Smart Cities is rightfully touted as a transformative power in our lives. The use of Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data and Blockchain are some of the most hyped technologies that promise to bring about significant changes to how we live and manage our cities. While some isolated solutions have been implemented with great success and impact, the full potential of smart cities have so far not been realized. Practical realities often interfere, bringing initiatives to a screeching halt or stopping them before they even start. By better understanding the practical realities of a city we may be able to better make use of technology to make smarter cities.
To that end end, this book provides a number of practical guidelines on how to make cities smarter with the aid of technology. You’ll also dive into the practical understanding of managing and securing thousands, possibly millions, of devices and the accompanying data. Demystifying Smart Cities evaluates how technology can behave in a more intelligent way and how producing novel solutions can pose problems of their own.
What You’ll Learn

Practical issues and challenges of managing thousands and millions of IoT devices in a city

The different types of city data and how to manage and secure it

The possibilities of utilizing AI into a city (and how it differs from working with the private sector)

Examples of how to make cities smarter with technology

Who This Book Is For
Primarily for those already familiar with the hype of smart city technologies but not the details of its implementation, along with technologists interested in learning how city government works when integrating technology. Also, people working for smart city vendors, especially sales people and product managers who need to understand their target market.

Doorprik de hype rond Smart Cities. Dit boek kijkt naar de feiten op de grond en de realiteit, en komt tot een meer adequaat begrip van waar technologie wel en niet kan helpen in een stadscontext, waarbij specifiek wordt geput uit inzichten die zijn opgedaan bij smart city-initiatieven in New York, Chicago, Amsterdam en Kopenhagen.

Momenteel wordt het concept van Smart Cities terecht aangeprezen als een transformerende kracht in ons leven. Het gebruik van het internet der dingen, kunstmatige intelligentie, Big Data en Blockchain zijn enkele van de meest gehypete technologieën die beloven significante veranderingen teweeg te brengen in de manier waarop we leven en onze steden beheren. Hoewel sommige geïsoleerde oplossingen met veel succes en impact zijn geïmplementeerd, is het volledige potentieel van slimme steden tot nu toe nog niet gerealiseerd. Praktische realiteiten staan vaak in de weg, waardoor initiatieven tot stilstand komen of zelfs worden stopgezet nog voor ze van start zijn gegaan. Door de praktische realiteit van een stad beter te begrijpen, kunnen we technologie wellicht beter inzetten om slimmere steden te maken.

Daartoe geeft dit boek een aantal praktische richtlijnen hoe je steden slimmer kunt maken met behulp van technologie. Ook duikt u in het praktische inzicht van het beheren en beveiligen van duizenden, mogelijk miljoenen, apparaten en de bijbehorende data. Demystifying Smart Cities evalueert hoe technologie zich op een intelligentere manier kan gedragen en hoe het produceren van nieuwe oplossingen eigen problemen kan opleveren.

Wat u zult leren

Praktische problemen en uitdagingen van het beheer van duizenden en miljoenen IoT-apparaten in een stad

De verschillende soorten stadsdata en hoe deze te beheren en te beveiligen

De mogelijkheden van het gebruik van AI in een stad (en hoe dit verschilt van het werken met de private sector)

Voorbeelden van hoe je steden slimmer kunt maken met technologie

 

Voor wie is dit boek bedoeld

Voor degenen die al bekend zijn met de hype van smart city-technologieën, maar niet met de details van de implementatie ervan, samen met technologen die geïnteresseerd zijn om te leren hoe het stadsbestuur werkt bij het integreren van technologie. Ook voor mensen die werken voor smart city leveranciers, met name verkopers en product managers die hun doelmarkt moeten begrijpen.

€39.95

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Engels
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9781484253762
NUR BUS108000