Menu

Filter op
content
Omgevingsweb
Artikelnummer: 9789013156584 Categorie:
Nederlands |
17 maart 2020
De waarde van erfpacht

Welke juridische aspecten komen er aan de orde bij het waarderen van erfpacht? De auteur geeft antwoord op deze vraag op basis van een onderzoek, gehouden van 2010 tot 2018, naar de juridische context rondom erfpachtwaardering. De lezer krijgt beter houvast in de waardebegrippen die een rol spelen bij erfpacht. Bent u werkzaam als taxateur, jurist of als professional in de erfpachtpraktijk? Dan krijgt u met deze uitgave een helder beeld van de wijze waarop de juridische aspecten van erfpacht doorwerken in de taxatiepraktijk. U leert ook welk effect de juridische uitgangspunten hebben op het waarderen van erfpacht. In De waarde van erfpacht wordt u met een juridische blik, puttend uit jurisprudentie en literatuur, meegenomen langs het volledige taxatieproces. Eerst worden de verschillende erfpachtstelsels en het juridisch kader behandeld, met name waar dat relevant is voor de waarderingspraktijk. Daarna passeren vanuit een samenhangend kader de verschillende taxatiebegrippen de revue. Achtereenvolgens zijn dat: De opstalwaarde en de grondwaarde, De depreciatie van de grondwaarde vanwege de bezwarende bepalingen, Het vaststellen van de canon, de waardering van de erfpacht en de bloot eigendom. Een beter begrip van de juridische grondslagen van erfpacht zou moeten leiden tot breed gedragen uitgangspunten voor het waarderen van erfpacht. Dit draagt bij aan het beter functioneren van dit specifieke segment van de vastgoedmarkt. Meer consensus over de waarde van erfpacht in absolute zin werkt ook door op de waarde van erfpacht in relatieve zin. Wanneer de #geldkwesties# minder discussie oproepen, zullen niet de negatieve sentimenten rondom erfpacht de boventoon voeren, maar juist de positieve elementen. De auteur, gespecialiseerd in erfpacht, richt zich met deze uitgave op het raakvlak tussen de juridische en de taxatietechnische praktijk. Bestaande literatuur beperkt zich vaak tot één van beide onderwerpen. Dankzij de gekozen invalshoek kunt u de belangrijke samenhang tussen beide vakgebieden beter doorgronden.

€61.00

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Wolters Kluwer Nederland B.V.
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Nederlands
Gewicht 436 gr
Afmetingen 246 X 164 X 17
ISBN 9789013156584
NUR 823