Menu

Filter op
content
Omgevingsweb
Artikelnummer: 9789013159530 Categorie:
Nederlands |
18 september 2020
De orde in het bestuursrecht

Elementaire kennis van het bestuursrecht is essentieel voor elke advocaat die te maken krijgt met de Algemene Raad, een Raad van de Orde of een deken. In deze monografie vindt u een systematisch overzicht om te komen tot een rechtmatig besluit ter uitvoering van de Advocatenwet en aanverwante regelingen. De Nederlandse Orde van Advocaten en de plaatselijke Orden van Advocaten zijn verantwoordelijk voor het goed functioneren van de advocatuur. De overheid heeft hierover regels neergelegd in een speciale wet: de Advocatenwet. Hiermee is het functioneren van de advocatuur een publieke taak geworden. Dit heeft tot gevolg dat de Algemene Raad, de Raden van de Orde en de dekens zijn aan te merken als bestuursorganen die zich moeten houden aan de regels van de Algemene wet bestuursrecht. De orde in het bestuursrecht bevat alle informatie die vanuit het bestuursrecht en bestuursprocesrecht van toepassing is op de advocatuur. De titel beschrijft systematisch en overzichtelijk de stappen om te komen tot een rechtmatig besluit op grond van de Advocatenwet. Ook de hiermee samenhangende regelingen komen aan bod, zoals de Verordening op de Advocatuur. Uiteraard wordt hierbij volop verwezen naar rechterlijke uitspraken over de uitvoering van de Advocatenwet. Tal van voorbeelden maken de materie herkenbaar en direct toepasbaar. De titel stelt elke advocaat in staat # ook zonder actuele kennis van het bestuursrecht # om snel en adequaat zijn rechtspositie ten opzichte van de Algemene Raad, een Raad van de Orde of een deken te bepalen. Daarom mag deze vernieuwde editie in geen enkel advocatenkantoor ontbreken. Hoewel er tal van uitgaven bestaan over het bestuurs(proces)recht, is dit de enige publicatie die dit rechtsgebied geheel beschouwt vanuit het perspectief van de advocaat. De monografie geldt als enige publicatie die puur is gericht op de uitvoering van de Advocatenwet en de daarbij behorende regelgeving en beleidsregels. Ten opzichte van vorige edities gaat er meer aandacht uit naar handhavingstoezicht door de dekens. Die extra aandacht is nodig, omdat dekens tegenwoordig medeverantwoordelijk zijn voor (het toezicht op) de handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Ook wordt nadrukkelijker dan voorheen stilgestaan bij het beleid van de Algemene Raad, de Raden van de Orde en de dekens ter uitvoering van de Advocatenwet en de Verordening op de advocatuur. De titel vormt een rijke bron van informatie voor advocaten die (willen of gaan) functioneren als deken, of als lid van de Algemene Raad of een Raad van de Orde. Ook voor advocaat-stagiairs biedt de uitgave veel houvast in de uitvoering van de Advocatenwet. De publicatie is van grote waarde bij het nemen van juridisch houdbare besluiten op basis van de Advocatenwet en de daarop gebaseerde regelgeving.

€60.50

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Wolters Kluwer Nederland B.V.
Bezorgtijd Op voorraad, verzending binnen 48 uur.
Taal Nederlands
Gewicht 334 gr
Afmetingen 214 X 150 X 15
ISBN 9789013159530
NUR 823