Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikelnummer: 9781498702768 Categorie:
Engels |
1 januari 2015
Building Smart Cities

The term smart city defines the new urban environment, one that is designed for performance through information and communication technologies. Given that the majority of people across the world will live in urban environments within the next few decades, it’s not surprising that massive effort and investment is being placed into efforts to develop strategies and plans for achieving smart urban growth. Building Smart Cities: Analytics, ICT, and Design Thinking explains the technology and a methodology known as design thinking for building smart cities. Information and communications technologies form the backbone of smart cities. A comprehensive and robust data analytics program enables the right choices to be made in building these cities. Design thinking helps to create smart cities that are both livable and able to evolve. This book examines all of these components in the context of smart city development and shows how to use them in an integrated manner. Using the principles of design thinking to reframe the problems of the smart city and capture the real needs of people living in a highly efficient urban environment, the book helps city planners and technologists through the following: Presentation of the relevant technologies required for coordinated, efficient cities Exploration of the latent needs of community stakeholders in a culturally appropriate context Discussion of the tested approaches to ideation, design, prototyping, and building or retrofitting smart cities Proposal of a model for a viable smart city project The smart city vision that we can create an optimized society through technology is hypothetical at best and reflects the failed repetition through the ages of equating scientific progress with positive social change. Up until now, despite our best hopes and efforts, technology has yet to bring an end to scarcity or suffering. Technical innovation, instead, can and should be directed in the service of our shared cultural values, especially within the rapidly growing urban milieu. In Building Smart Cities: Analytics, ICT, and Design Thinking, the author discusses the need to focus on creating human-centered approaches to our cities that integrate our human needs and technology to meet our economic, environmental, and existential needs. The book shows how this approach can lead to innovative, livable urban environments that are realizable, practical, and economically and environmentally sustainable.

 

De term “intelligente stad” definieert de nieuwe stedelijke omgeving, een omgeving die is ontworpen voor prestaties door middel van informatie- en communicatietechnologieën. Aangezien de meerderheid van de wereldbevolking in de komende decennia in een stedelijke omgeving zal wonen, is het niet verwonderlijk dat er massaal wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van strategieën en plannen voor een slimme stedelijke groei. Bouwen aan slimme steden: Analytics, ICT, and Design Thinking geeft uitleg over de technologie en een methodologie die bekend staat als design thinking voor het bouwen van slimme steden. Informatie- en communicatietechnologieën vormen de ruggengraat van slimme steden. Een uitgebreid en robuust data analytics programma maakt het mogelijk om de juiste keuzes te maken bij het bouwen van deze steden. Design thinking helpt om slimme steden te creëren die zowel leefbaar zijn als in staat om te evolueren. Dit boek onderzoekt al deze componenten in de context van smart city-ontwikkeling en laat zien hoe ze op een geïntegreerde manier kunnen worden gebruikt. Met behulp van de principes van design thinking om de problemen van de slimme stad te herkaderen en de werkelijke behoeften van mensen die leven in een zeer efficiënte stedelijke omgeving vast te leggen, helpt het boek stadsplanners en technologen door middel van het volgende: Presentatie van de relevante technologieën die nodig zijn voor gecoördineerde, efficiënte steden Verkenning van de latente behoeften van belanghebbenden in de gemeenschap in een cultureel passende context Bespreking van de geteste benaderingen van ideevorming, ontwerp, prototyping, en het bouwen of retrofitten van slimme steden Voorstel van een model voor een levensvatbaar slim stadsproject De slimme stad visie dat we een geoptimaliseerde samenleving kunnen creëren door middel van technologie is hypothetisch op zijn best en weerspiegelt de mislukte herhaling door de eeuwen heen van het gelijkstellen van wetenschappelijke vooruitgang met positieve sociale verandering. Tot nu toe heeft technologie, ondanks onze beste hoop en inspanningen, nog geen einde gemaakt aan schaarste of lijden. In plaats daarvan kan en moet technische innovatie ten dienste worden gesteld van onze gedeelde culturele waarden, met name in het snel groeiende stedelijke milieu. In Building Smart Cities: Analytics, ICT, and Design Thinking, bespreekt de auteur de noodzaak om ons te richten op het creëren van mensgerichte benaderingen van onze steden die onze menselijke behoeften en technologie integreren om te voldoen aan onze economische, ecologische en existentiële behoeften. Het boek laat zien hoe deze benadering kan leiden tot innovatieve, leefbare stedelijke omgevingen die realiseerbaar, praktisch, en economisch en ecologisch duurzaam zijn.

€99.00

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Engels
Gewicht 544 gr
Afmetingen 241 X 165 X 13
ISBN 9781498702768
NUR LAN025000