Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikelnummer: 9789013160970 Categorie:
dut |
8 februari 2021
Bestuurdersaansprakelijkheid
Wanneer zijn bestuurders persoonlijk aansprakelijk? Aan de hand van actuele rechtspraak en literatuur wordt het begrip bestuurdersaansprakelijkheid verkend, evenals onderwerpen die hier mee samenhangen. De inzichten uit deze titel zijn van grote waarde voor iedereen die met aansprakelijkheidskwesties te maken heeft. We leven in een tijd dat de (wereld)handel in onrustig vaarwater verkeert en vele ondernemers het financieel moeilijk hebben en failliet dreigen te gaan. Crediteuren en andere belanghebbenden zullen zich op de bestuurders zelf trachten te verhalen als de debiteur-rechtspersoon geen verhaal biedt. Maar is dit wel toegestaan en in welke (uitzonderlijke) situaties zijn bestuurders persoonlijk aansprakelijk? Bestuurdersaansprakelijkheid beantwoordt deze vragen d.m.v. een uitgebreide verkenning van alle regelgeving en wetten die relevant zijn voor deze materie. Het besteedt niet alleen aandacht aan de civielrechtelijke aspecten van de bestuurdersaansprakelijkheid maar ook aan die van fiscale en strafrechtelijke aard. Bestuurders zijn tegenwoordig geneigd om, voorafgaand aan het aanvaarden van hun functie, eerst te eisen dat de rechtspersoon hen vrijwaart voor de kosten van juridische procedures en eventueel te betalen schadevergoedingen inzake bestuurdersaansprakelijkheid. Ook eisen zij dat de rechtspersoon een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor hen afsluit om hen enigszins in te dekken tegen de gevaren die het ondernemerschap met zich brengt. Toch geldt nog steeds de regel dat bestuurders slechts bij uitzondering persoonlijk aansprakelijk zijn. Er moet bijvoorbeeld een ernstig persoonlijk verwijt kunnen worden gemaakt met betrekking tot hun bestuur of er moet zeer duidelijk sprake zijn van onbehoorlijk bestuur. De rechtvaardiging voor deze extra zware eis schuilt in het feit dat besturen het nemen van risico#s en vooruitzien impliceert, en ook dat schuldeisers primair verhaal moeten zoeken bij hun debiteur-rechtspersoon. Bestuurdersaansprakelijkheid geeft aan de hand van actuele rechtspraak en literatuur een gedegen inzicht in het samenspel van regels # niet alleen op het gebied van het civiele recht, maar ook op het fiscale recht en het strafrecht – rondom bestuurdersaansprakelijkheid. Dit maakt de titel van grote waarde voor iedereen die op enige wijze met bestuurdersaansprakelijkheid geconfronteerd wordt.
€99.50

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Wolters Kluwer Nederland B.V.
Bezorgtijd Op voorraad, verzending binnen 24 uur.
Taal dut
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9789013160970
NUR 822