Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikelnummer: 9789013158076 Categorie:
Nederlands |
17 april 2020
Beginselen in het bestuursrecht en het integriteitsbeginsel

De relatie tussen de burger en het openbaar bestuur staat onder druk. Deze titel draagt bij aan bewustwording, verwoording en uitwerking van de bestuursrechtelijke beginselen die de kern vormen van deze relatie. Zo ontstaat een geïntegreerde benadering van het bestuursrecht, waardoor de kloof tussen burger en bestuursrecht zal verkleinen. De bestuursrechtelijke beginselen vormen het kloppend hart van de relatie tussen burger en bestuur. Ondanks dit gegeven is er betrekkelijk weinig aandacht voor deze beginselen. Dit is problematisch, want dit gebrek aan aandacht leidt tot een verdere verharding van en een grotere afstand tussen beide partijen. Beginselen in het bestuursrecht en het integriteitsbeginsel biedt een oplossing voor dit probleem. Er is behoefte aan een geïntegreerde benadering van instrumenten en normen in het bestuursrecht. Deze titel helpt daarbij. De auteur creëert bewustwording, verwoording en uitwerking van de bestuursrechtelijke beginselen. Dit draagt bij aan de gewenste benadering en het verkleinen van de kloof tussen burger en bestuur. In het eerste deel van deze titel bespreekt de auteur drie kernvragen van de beginselen in het bestuursrecht: Waarom zijn rechtsbeginselen zo belangrijk als kernelementen van het hedendaagse bestuursrecht? Wat verstaan we precies onder deze bestuursrechtelijke beginselen en welke bestuursrechtelijke entiteiten geven daaraan invulling? Welke rechtsbeginselen kunnen in het huidige bestuursrecht worden onderscheiden en hoe is de verwachte ontwikkeling voor de komende jaren? Hierna leest u over de toepassing van deze vragen op een betrekkelijk nieuw bestuursrechtelijk beginsel: het integriteitsbeginsel. Zowel het onderliggende concept als de invulling van dit beginsel komen aan bod. De auteur positioneert het integriteitsbeginsel binnen drie groepen van bestuursrechtelijke beginselen: de algemene rechtsbeginselen in een bestuursrechtelijke context, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de algemene beginselen van goed bestuur. Tot slot wordt een voorstel om met betrekking tot het integriteitsbeginsel een regeling in de Algemene wet bestuursrecht op te nemen aan u gepresenteerd. Vanzelfsprekend staat de titel stil bij de actualiteit. Zo passeren onderwerpen als #Programma Aanpak Stikstof#, #Maximum snelheid#, en #Digitalisering# de revue. Bent u betrokken bij het verbeteren van de relatie tussen overheid en burger? Dan mag deze publicatie zeker niet in uw verzameling ontbreken.

€29.00

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Wolters Kluwer Nederland B.V.
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Nederlands
Gewicht 72 gr
Afmetingen 240 X 158 X 1
ISBN 9789013158076
NUR 820