Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0
Beschrijving

In dit boek staat de publiekrechtelijke kant van de Wkbcentraal, maar deze hangt ook nauw samen met wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek. De voornaamste rollen in het stelsel worden beschreven aan de hand van een ‘traditioneel’ bouwproces, maar er is ook oog voor geïntegreerde contracten. De voornaamste rollen die aan bod komen zijn: initiatiefnemer van een bouwwerk, kwaliteitsborger, bouwer, bevoegd gezag, de instrumentaanbieder en de toelatingsorganisatie. In dit boek wordt beschreven wat zij moeten doen (of laten) plus eventueel een toelichting op de bijzonderheden van hun functie. Ook wordt aandacht besteed aan de bouwconsument, en aan andere rollen, die door de wet worden beïnvloed: architecten en andere adviseurs, onderaannemers, toeleveranciers en zelfs de bestuursrechter. Verder gaat het boek in op wat ‘kwaliteit’ eigenlijk is, de samenhang is tussen Wkb en Omgevingswet, de gevolgen van de Wkb (t.z.t) voor monumenten, op toepassen van gelijkwaardige oplossingen en op omgevingsveiligheid.