Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0
Beschrijving

 

In Nederland staat (nog steeds) veel kantoorruimte, winkelruimte en maatschappelijk vastgoed leeg en die leegstand neemt iedere dag toe. Verder is een sterke toename te zien van hergebruik van bestaande gebouwen. Het is dan ook niet bevreemdend dat transformatie en renovatie de afgelopen jaren een grote vlucht hebben genomen. Het aantal transformaties en renovaties zal de komende jaren alleen nog meer toenemen en dat geldt ook voor transformaties op gebiedsniveau.

 

In dit boek komen zowel omgevingsrechtelijke onderwerpen als civielrechtelijke en fiscale onderwerpen passeren de revue. Daarnaast wordt ingegaan op het sloopfonds, de transformatie-PPS en het transformatiefonds, alsook op fiscale onderwerpen als btw, overdrachtsbelasting en fiscale optimalisatie bij transformatie, renovatie en leegstand.

 

In deze tweede druk is, gezien ook het grote belang van fiscale aspecten bij transformatie en renovatie, een extra hoofdstuk over fiscaliteit toegevoegd.

 

Het boek is bedoeld voor juristen, fiscalisten en voor iedereen die zich professioneel met transformatie bezighoudt.