Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Aan de hand van veel praktijkvoorbeelden wordt antwoord gegeven op vragen als: Wat is planschade? Wat is nadeelcompensatie? Wanneer is een overheid verplicht om planschade te vergoeden of tot nadeelcompensatie? Moet planschade volledig vergoed worden of slechts gedeeltelijk? Welke procedure moet gevolgd worden bij de behandeling van een verzoek om vergoeding van planschade of om nadeelcompensatie?

In deze tweede druk zijn de algemene wettelijke regeling voor nadeelcompensatie (als Titel 4.5 van de Awb) en de eerste contouren voor een aangepaste wettelijke regeling van de planschade, die in de nieuwe Omgevingswet bekend zijn gemaakt, opgenomen. Ook is de steeds verdere integratie van het ‘bijzondere’ planschaderecht in het ‘algemene’ nadeelcompensatierecht in dit boek verwerkt.