Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0
Beschrijving

Eén van de instrumenten binnen de Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt is het omgevingsplan, als opvolger van het bestemmingsplan. Naar schatting 50.000 bestemmingsplannen en beheersverordeningen vormen straks ongeveer 400 omgevingsplannen. Dankzij deze bundeling worden kosten bespaard, onderzoekslasten beperkt en komen er betere mogelijkheden voor digitale vaststelling en beschikbaarheid van plannen, besluiten en onderzoeken.

 

Het boek Werken met het Omgevingsplan beoogt een praktische handleiding te zijn bij het opstellen van een omgevingsplan. Meer dan duizend voetnoten ontsluiten een wereld van parlementaire stukken, webblogs en wetenschappelijke bijdragen aan diverse Nederlandse tijdschriften.

 

Het boek is bedoeld als leidraad voor beleidsmedewerkers, juristen, net gekozen leden van de gemeenteraad, bestuurders (college B&W) of de initiatiefnemer van een project. Tevens is het geschikt voor het onderwijs in het omgevingsrecht.