Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0
Beschrijving

 

Naast een artikelsgewijze toelichting bevat de uitgave per hoofdstuk ook een korte inleiding met belangrijke wetenswaardigheden. Verder is voorzien in verhelderende overzichten en bijlagen en een uitgebreid trefwoordenregister, dat ook verwijst naar de Omgevingswet en de vier AMvB’s.

 

Het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (iOw) bevat drie hoofdonderdelen die allen in de uitgave worden behandeld:

  1. Aanvullingen en wijzigingen van de Omgevingswet, zoals regels over nadeelcompensatie, bestuurlijke boete, afstemming toezicht en handhaving en het digitale stelsel.
  2. Intrekking van wetten of onderdelen daarvan die in de Omgevingswet zijn of worden geïntegreerd.
  3. Het overgangsrecht

 

Met deze uitgave kunnen overheden, bedrijven, organisaties, burgers, rechters, wetenschappers en studenten zich voorbereiden op de implementatie van het nieuwe omgevingsrecht.