Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0
Beschrijving

 

De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. Deze wet brengt de nodige veranderingen met zich mee op het terrein van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet beoogt niet alleen een andere inhoud, maar ook een andere wijze van werken. Gelet hierop, is goed om tijdig kennis te nemen van de Omgevingswet.

 

Dit boek schetst de inhoud van de Omgevingswet en de uitvoeringsregelingen en geeft de mogelijke veranderingen voor de praktijk weer. Het bevat het praktische tips en benoemt het de succesfactoren van een goede implementatie en een goede uitvoering van de wet.

 

In deze derde druk is nog meer aandacht besteed aan de Aanvullingswetten, de uitvoeringsregelingen (AMvB’s en omgevingsregeling) en de regelgeving over de invoering.