Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0
Beschrijving

In 2021 moet de Omgevingswet in werking treden. Op 22 maart 2016 is deze wet aangenomen door de Eerste Kamer (Stb. 2016, 156). Deze tekstuitgave bevat de Staatsbladversie, aangevuld met daarin – elk in een eigen kleur – de wijzigingen, die worden voorgesteld in de wetsvoorstellen van de Invoeringswet Omgevingswet, de Aanvullingswet bodem Omgevingswet, de Aanvullingswet natuur Omgevingswet, de Aanvullingswet geluid Omgevingswet  en de Aanvullingswet grondeigendom.

 

Kamerstukken I 2018/19 34 986, A.

2 Kamerstukken I 2018/19 34 864, A.

3 Kamerstukken II 2017/18 34 985, nrs. 1-3.

4 Kamerstukken II 2018/19 35 054, nrs. 1-3.

5 Kamerstukken II 2018/19 35 133, nrs. 1-3.